PDF

УДК 341.1/8:342.9

DOI 10.37749/2308-9636-2020-12(216)-4

В. П. Базов,

головний науковий співробітник

Інституту законодавства Верховної Ради України,

кандидат юридичних наук

ORCID 0000-0002-7065-008X

 

ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

У статті розглядаються актуальні питання загального поняття та системи принципів міжнародного гуманітарного права. Досліджено основоположні загальні та спеціальні принципи цієї галузі міжнародного права, а також проаналізовано принципи і способи тлумачення її норм. Визначено тенденції подальшого розвитку принципів міжнародного гуманітарного права.

Ключові слова: теорія міжнародного права, принципи міжнародного гуманітарного права, система принципів, міжнародні відносини, міжнародна судова практика.

 

Список використаної літератури

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Офіційний Вісник України. 1996. № 30. Ст. 141.
 2. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 р. // Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1996. С. 151–174.
 3. Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які потерпіли аварію на кораблі, зі складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949 р. // Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд–во Московского независимого института международного права, 1996. С. 174–194.
 4. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. // Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд–во Московского независимого института международного права, 1996. С. 194–266.
 5. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. // Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд–во Московского независимого института международного права, 1996. С. 266–334.
 6. І Додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв збройних конфліктів від 8 червня 1977 р. // Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд–во Московского независимого института международного права, 1996. С. 334–408.
 7. ІІ Додатковий протокол до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру від 10 червня 1977 р. // М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1996. С. 408–418.
 8. Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 617.
 9. Статут Нюрнберзького міжнародного трибуналу (Міжнародного воєнного трибуналу для суду над головними воєнними злочинцями європейських країн «осі») від 8 серпня 1945 р. // Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1996. С. 515–522.
 10. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1986. № 17. Ст. 343.
 1. Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище від 10 грудня 1977 р. // Международное гуманитарное право в документах. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1996.
 2. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 р. // Международное право. Ведение военных действий. Сборник Гаагских конвенций и иных соглашений. 2–е изд., испр. и доп. М.: Международный Комитет Красного Креста, 1999. С. 38—55.
 3. Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй від 24 жовтня 1970 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_569.
 4. Рішення Міжнародного Суду ООН у справі «Нікарагуа проти США» від 26.06.1986 р. URL: https://legal/un/org/ic jsummaries/documents/st_leg_sepf1.pdf.