Про журнал

Журнал «Юридична Україна» заснований у 2003 році.

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:     серія КВ № 20180-9980ПР від 06.08.2013 р.

         Засновники:

– Київський регіональний Центр Національної академії правових наук України;

– Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

– Товариством з обмеженою відповідальністю «Юрінком Інтер» – перше українське юридичне видавництво.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 р. № 1714.

Журнал «Юридична Україна» публікує ексклюзивні авторські статті з актуальних питань розвитку вітчизняної та міжнародної правової науки, а також законодавчого регулювання суспільних відносин; в ньому аналізуються тенденції судової практики; друкуються   коментарі до законодавства, правових подій; він знайомить з діяльністю міждержавних юрисдикційних органів тощо.

Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку правової системи України.

Журнал виходить один раз на місяць, українською мовою.

Головний редактор видання – Махінчук Віталій Миколайович, доктор юридичних наук, професор

Шеф-редактор – Ковальський Віктор Семенович, доктор юридичних наук, доцент

ISSN 2308-9636

DOI 10.37749/2308-9636

Телефони для передплати:
(066) 003-21-64
(066) 003-21-65

Email:

info@yurincompress.com

Видавець – ТОВ «Юрінком Інтер», адреса редакції:

Україна, 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-Б