Про Журнал

Журнал «Юридична Україна» був заснований Товариством з обмеженою відповідальністю «Юрінком Інтер» разом із Київським регіональним центром Національної академії правових наук України та Науково-дослідним інститутом приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України у 2013 році, свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20180-9980ПР від 06.08.2013 р.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 р. № 1714 журнал «Юридична Україна» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.

«Юридична Україна» пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

Журнал виходить один раз на місяць, українською мовою.

Шеф – редактор – Ковальський Віктор Семенович, доктор юридичних наук, доцент

ISSN 2308-9636

Видавець – ТОВ «Юрінком Інтер», адреса знаходження редакції: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-Б