PDF

УДК 355.4

DOI 10.37749/2308-9636-2020-4(208)-1

О. Ю. Бусол,

доктор юридичних наук,

старший науковий співробітник,

головний науковий співробітник відділу з вивчення проблем захисту національних інтересів в економічній сфері та протидії корупції Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4713-4546

ФЕНОМЕН ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Мета статті – охарактеризувати новітній вид загроз національній безпеці України в сучасних умовах – гібридні війни, розглянути феномен гібридних загроз, та надати рекомендації  для посилення захищеності України від таких загроз.

Ключові слова: феномен, ілюзія, гібридні загрози, війна, національна безпека, конфлікт міждержавний.

 

Список використаної літератури

  1. Гібридні загрози Україні і суспільна безпека. Досвід ЄС і східного партнерства //Аналітичний документ центр глобалістики «Стратегія ХХІ» 2018 URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/blok_XXI-end_0202.pdf accessed 15 April 2020.
  2. Іщенко А. Критерії національної безпеки в освітній сфері: зарубіжний досвід та висновки для України / Аналітична записка. URL: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/16114.034.pdf.