PDF

УДК 343.72; 343.13

DOI 10.37749/2308-9636-2021-4(220)-3

О. П. Кучинська,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри кримінального процесу та криміналістики

Інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID ID: 0000-0003-3464-4798

 

О. В. Щиголь,

аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики

Інституту права

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID ID: 0000-0001-8860-4463

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЯННЯ ЗА СТАТТЕЮ 190 КК УКРАЇНИ (ШАХРАЙСТВО) В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ВЛАСНИКА МАЙНА (ПОТЕРПІЛОГО) ТА ЗАВДАННЯ ЙОМУ ШКОДИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ Й ВИКЛИКИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

У статті висвітлюються питання кримінально-правової кваліфікації шахрайства та встановлення ознак його об’єктивної сторони в разі відсутності власника майна (потерпілого) й завданої йому шкоди.

Робиться висновок, що: 1) стаття 190 КК України не визначає, на якому речовому праві має перебувати майно, що є предметом кримінального правопорушення. Не зобов’язаний усвідомлювати це і суб’єкт його вчинення (винний). Більше того, стосовно майна може не бути встановлено жодного правового титулу, однак це не свідчить про відсутність шахрайства; 2) для кримінально-правової кваліфікації за ст. 190 КК України чужим слід визнавати будь-яке майно, котре не перебуває у власності чи законному володінні винного. У такому разі не має значення, хто є власником майна, та чи взагалі таке майно має власника (тобто є безхазяйним). Виняток становлять випадки кваліфікації діяння за ч. 2 ст. 190 КК України, адже остання передбачає необхідність врахування матеріального становища конкретної особи (потерпілого). Натомість для кримінально-правової кваліфікації діяння за частинами 1, 3 чи 4 ст. 190 КК України наявність власника майна (потерпілого) та завдання йому шкоди не вимагається. Вказане не є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу шахрайства.

Ключові слова: кримінально-правова кваліфікація, кваліфікація діяння, стаття 190 КК України, шахрайство, відсутність власника майна, відсутність потерпілого, відсутність шкоди, чуже майно.

 

Список використаної літератури

 1. Мусієнко О. Л. Теоретичні засади розслідування шахрайства в сучасних умовах: автореф. дис … канд. юрид. наук. Харків, 2007. 20 с.
 2. Шепітько В. Ю. Особливості криміналістичної характеристики шахрайства. Вісник Академії правових наук України. 1998. № 2. С. 141—144.
 3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25—26. Ст. 131.
 4. Фесенко Є. В. Кримінально-правова кваліфікація: функціональна роль та призначення. Вісник Академії адвокатури України. 2010. Ч. 1 (17). С. 112—114.
 5. Ус О. В. Кваліфікація злочинів: сутність та поняття. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1106. 2014. № 17. С. 171—175.
 6. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 7 лютого 2019 р. в справі № 489/4597/14-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79846601 (дата звернення: 15.03.2021).
 7. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 16 вересня 2020 р. в справі № 1-400/11. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91680849 (дата звернення: 15.03.2021).
 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40—44. Ст. 356.
 9. Ухвала Черкаського апеляційного суду від 5 червня 2020 р. в справі № 712/48/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94056964 (дата звернення: 15.03.2021).
 10. Постанова Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 21 квітня 2021 р. в справі № 712/48/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96545086 (дата звернення: 28.04.2021).
 11. Ємельянов В. П. Визначення предмета злочину та класифікації об’єктів злочинів: дискусійні питання. Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 3. С. 132—139.
 12. Соловйова А. М. Основні напрями вдосконалення кримінально-правових норм, передбачених розділом VI Кримінального кодексу України, через призму компаративного методу дослідження. Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 трав. 2016 р.), Київ: ВПЦ «Київський університет», 2016. С. 54–55.
 13. Соловйова А. М. Кримінально-правова охорона власності: порівняльно-правове дослідження: дис. … д-ра юрид. наук. Запоріжжя, 2019. 514 с.