PDF

УДК 341.171:341.24

DOI 10.37749/2308-9636-2021-7(223)-6

О. В. Базов,

докторант кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

КНУ імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук

ORСID ID 0000-0001-5763-1653

 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ МІЖНАРОДНИМ ЗЛОЧИНАМ В АФГАНІСТАНІ

У статті досліджуються міжнародно-правові засади боротьби з міжнародними злочинами в Афганістані. Проаналізовано питання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо переслідування та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили або наказали вчинити воєнні злочини, злочини проти людяності та терористичні акти в цій країні. Звертається увага на організаційні проблеми в діяльності Міжнародного кримінального суду у зв’язку із запровадженням санкцій проти суддів і прокурора цього суду.

Ключові слова: міжнародний суд, міжнародні злочини, юрисдикція, санкції, відповідальність.

 

Список використаної літератури

  1. UN, Security Council, Resolution 1267 (1999). URL: https// undocs.org/en/S/RES/1267 (1999), 15 October 1999.
  2. UN, Security Council, Resolution 1267 (1999). URL: https// undocs.org/en/S/RES/2593 (2021), 30 August 2021.
  3. Rome Statute of the International Criminal Court. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_588.
  4. Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969. URL: https// zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a04#Text.
  5. UN, General Assembly, A/75/324, 24 August 2020. URL: https//icc-cpi.int/itemsDocuments/A_75_324/ A_75_324_R, 15 October 1999.
  6. Eurointegration.сom.ua/news /2020/09/3/