УДК 347.77

DOI 10.37749/2308-9639-2023-11(251)-4

Д. С. Махновський, старший науковий співробітник Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України

НАПРЯМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В КИТАЇ ТА РЕСПУБЛІЦІ КОРЕЯ

У статті досліджено напрямки законодавчого регулювання трансферу технологій у КНР та Республіці Корея. Характерним для законодавчого регулювання трансферу технологій до КНР є створення умов для стимулювання імпорту технологій у країну.

Правова система і законодавство КНР не розглядають трансфер технологій як окремий правовий інститут, тому законодавче регулювання правовідносин, пов’язаних з трансфером технологій, здійснюється в рамках загального законодавства, яке регулює договірні відносини та зовнішньоекономічної діяльності.

Основними напрямами законодавчого регулювання трансферу технологій у КНР є нормалізація: договірних відносин, пов’язаних з дослідженнями і розробками та трансфером технологій; здійснення зовнішньоекономічної діяльності у формі імпорту та експорту технологій; іноземні інвестиції в економіку країни.

Зміни законодавства, які відбулися у 2019 та 2020 рр., були спрямовані на спрощення та уніфікацію законодавства, а також лібералізацію іноземної інвестиційної діяльності, але вони не вплинули на напрямки законодавчого регулювання трансферу технологій у КНР.

Виходячи з аналізу законодавства Республіки Корея, можна зробити висновок, що норми права і законодавства про трансфер і комерціалізацію технологій становлять окремий правовий інститут.

Основними напрямками законодавчого регулювання трансферу та комерціалізації технологій в Республіці Корея є правове регулювання внутрішнього трансферу технологій та інноваційної діяльності, яке передбачає регулювання правовідносин, пов’язаних з трансфером технологій від наукових установ і вищих навчальних закладів підприємствам, забезпечення трансферу технологій у приватний сектор економіки, стимулювання інноваційного процесу, пов’язаного з комерціалізацією та вдосконаленням технологій.

Ключові слова: технологія, трансфер технологій, комерціалізація результатів досліджень, Китай, Республіка Корея.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Contract Law of the the People’s Republic of China URL: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf.
 2. Foreign Trade Law of The People’s Republic of China URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Businessregulations/201303/20130300045871.shtml.
 3. Regulations of the People’s Republic of China on the Management of Import and Export of Technology URL: https://www.waizi.org.cn/doc/95704.html.
 4. Law of the People’s Republic of China on Wholly Foreign-owned Enterprises URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Businessregulations/201303/20130300045800.shtml.
 5. Law of the People’s Republic of China on Sino-Foreign Equity Joint Ventures URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Businessregulations/201303/20130300045777.shtml.
 6. Law of the people’s Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures URL: http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Businessregulations/201303/20130300045777.shtml.
 7. The Law on Foreign Investment of the People’s Republic of China URL: https://en.ndrc.gov.cn/policies/202105/t20210527_1281403.html.
 8. Jia Shaoxue. Evolution and Prospects of the Foreign Investment Law of the People’s Republic of China. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-i-perspektivy-razvitiya-zakonodatelstva-knr-ob-inostrannyh-investitsiyah.
 9. Сivil code of the People’s Republic of China URL: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/civil-code-of-china-part-iii-contract-20200528.
 10. US Department of State «2022 Investment Climate Statements: China» URL: https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/china/.
 11. Technolgy Transfer and Commercialization Promtion Act URL: https://www.law.go.kr/LSW/eng/engLsSc.do?menuId=2&section=lawNm&query=technology+transfer&x=23&y=40#liBgcolor1.
 12. 1 Industrial Technology Innovation Promotion Act URL: https://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=55393&type=sogan&key=13.
 13. Act on Prevention of Divulgence and Protection of Industrial Technology https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/215/korea-republic-of-act-on-prevention-of-divulgence-and-protection-of-industrial-technology.
 14. Dong-Hwan Kim, Myung-Cheol Chang Licensing in South Korea, A structured guide to licensing in South Korea, 2019. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8bc34f67-16e4-4880-830f-b84ab5498cac.
 15. Patent Act URL: https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=59876&lang=ENG.
 16. Reviews of innovation policy ОЕСР: ROK 2023 URL: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c6115f0f-en/index.html?itemId=/content/component/c6115f0f-en#section-d1e32138-037f6db74f.