PDF

УДК:334.752+347.077.32

DOI 10.37749/2308-9636-2020-10(214)-4

Д. С. Махновський,

Центр досліджень інтелектуальної

власності та трансферу технологій НАН України,

старший науковий співробітник

 

НАПРЯМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ НА ВИКОНАННЯ НДДКР, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, В НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВАХ

У статті досліджуються напрями законодавчого регулювання розподілу прав інтелектуальної власності у договорах на виконання досліджень та розробок, які фінансуються повністю або  частково з державного бюджету, в нових незалежних державах: Україні, Білорусі, Казахстані, РФ.

Ключові слова:  договір на виконання науково-дослідних робіт, прикладні наукові дослідження, інтелектуальна власність.

 

Список використаної літератури

  1. Типовое положение ВОИС, адаптированное для РФ, «Политика в области интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских организаций», утверждено 31.07.2018 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.
  2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58086 ― 2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных работ».
  3. Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затверджене розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 «Про підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності» (зі змінами).
  4. Положення «Про комерціалізацію результатів наукової та науково-технічної діяльності, створеної за рахунок державних коштів», затверджено Указом Президента Республіки Білорусь № 59 від 04.02.2013 г..
  5. Постановление ГКНТ Республики Беларусь от 3 сентября 2018 г. № 26 «Об утверждении примерной формы договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых полностью или частично за счет государственных средств».
  6. Закон Республики Казахстан 31 октября 2015 г. № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».
  7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1180 от 21.10.2015 г. «Об утверждении типового контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, типовых условий контракта при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, оказание услуг и информационной карты типового контракта, типовых условий контракта».
  8. Постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342 (ред. от 08.12.2011 г.) «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности».