ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Берестова І. Е. Публічні інтереси у Конституції України – 4

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Бугайко Ю. О. Лексичні помилки в конституційному законодавстві України – 10

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Литвиненко Є.Ю. Доктринальні підходи до загальної кодифікації адміністративного законодавства – 15

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Фесенко Є. В. Гуманізація як принцип кримінального права України – 21

Zhyrova. Р. О. International standards of prevention of trafficking in persons – 26

Дьомін Ю.М. Окремі аспекти використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій – 31

Вінниченко В. А. Кримінальні процесуальні правовідносини між слідчим та підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність – 40

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Селіна М. Б. Впровадження спеціальної інформаційної операції у діяльність служби безпеки України: правові аспекти – 49

КОНКУРС НА ПУБЛІКАЦІЮ КРАЩИХ СТУДЕНТСЬКИХ ТА АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Васюта Ю. В. Корупція і земельний ринок – 59

Кравченко Н. О. Корупція і судова реформа – 63

Хортюк А. А. Боротьба з корупцією в цивільній авіації — запорука національної безпеки України – 67

Якубовський В. В. Дискрекційні повноваження як один з корупційних ризиків у публічному управлінні – 70

ЗАВАНТАЖИТИ (.pdf)