ЗМІСТ

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Нелін О. І. Правові аспекти євроінтеграційних процесів в Україні й адаптація вітчизняного законодавства про туризм до законодавства Європейського Союзу

СІМЕЙНЕ ПРАВО

Плюшко Д. С. Деякі питання правових наслідків припинення шлюбу майнового характеру за законодавством України та деяких зарубіжних країн

ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ

Гаврилюк Р. О., Пацурківський П. С. Дискусійні питання юридичної визначеності податкового права України в умовах воєнного стану

КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО

Пожоджук Р. В. Правова природа стандарту пересічного споживача у праві Європейського Союзу

ЕКОНОМІКА І ПРАВО

Омельченко А. В. Суспільні відносини у сфері цифровізації як предмет правового регулювання

ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Гетманцев М. О. Значення процесуального режиму у забезпеченні судового захисту  та єдності судової практики

ЖИТЛОВЕ ПРАВО

Кочин В. В. Трансформування принципів житлового права відповідно до економічних відносин у державі