PDF

О. В. Соснін,

доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

 

Окремі питання щодо розуміння сенсу понять про інформацію і комунікацію в структурі права і соціально-політичного життя України

 

Фундаментальною властивістю нашого сьогодення стало всеохоплююче поняття «свобода», яке ставить за мету радикально змінити тенденції соціально-політичного і економічного розвитку України, глибоко інтегруватися в світове співтовариство, піднявшись в економіці до рівня провідних європейських країн, опанувати сучасну культуру і норми життя громадян, навчитися працювати в глобальному інформаційно-комунікаційному просторі.

Динамізм і глобальність інформатизації всіх сторін життєдіяльності сучасного постіндустріального суспільства та інформаційного або суспільства знань, яке йде йому на зміну, обумовлюють, крім реформ за указами Президента України Володимира Зеленського, необхідність проведення багатоаспектних і багатовимірних наукових досліджень. Особливої уваги заслуговує вивчення процесів взаємодії існуючих, впроваджуваних і перспективних форм інформаційно-комунікаційних відносин: інформації, інформаційних ресурсів, систем та технологій роботи з інформацією як ресурсом розвитку і засобами комунікації, особливо мобільними, які впливають на всю сукупність політико-правових і економічних відносин людини в суспільстві. Новітні ідеї і програми подальшої інформатизації країни, які ініційовано Президентом України Володимиром Зеленським, із величезним запізненням додають процесам розвитку людини, суспільства і держави, як феномену сучасності – опанування можливостей національної інформаційно-комунікаційної сфери, що вимагає своєчасної розробки і обґрунтування адекватних політико-правових механізмів роботи з інформацією, інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ), системами штучного інтелекту.

Ключові слова: інформація, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційна безпека, інформаційно-комунікаційна діяльність, інформаційний простір, наукова та освітня політика, інформаційне законодавство, інноваційний клімат.