PDF

УДК 341. 171: 341.24

DOI 10.37749/2308-9636-2021-3(219)-6

О. В. Базов,

кандидат юридичних наук,

докторант кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

ORCID 0000-0001-5763-1653

 

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ ТА ПРАКТИКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ТРИБУНАЛУ ПО ЛІВАНУ

В умовах глобалізації та інтеграції дослідження правових та інституційних основ утворення та діяльності міжнародних кримінальних судів «нової хвилі», зокрема Спеціального трибуналу по Лівану, має великий науковий та практичний інтерес. Зазначений трибунал, який було утворено у зв’язку із вчиненням 14 лютого 2005 р. в місті Бейрут, столиці Лівану, терористичного акту, в результаті якого загинули колишній прем’єр-міністр Лівану Рафік Харірі та інші особи, 18 серпня 2020 р. після п’ятнадцяти років судового розслідування постановив судове рішення щодо цього міжнародного злочину, а саме у справі Ayyash et al., яке викликало широкий резонанс, пов’язаний як з особливостями процесу, його організацією, так і постановленням вироку. Засудженими за вчинення зазначеного терористичного акту та пов’язані з ним злочини стали Салім Джаміль Айяш (Ayyash), Хасан Хабіб Мері (Merhi), Хусейн Хасан Онейсі (Oneissi) та Асад Хасан Сабра (Sabra). Засудження цих осіб відбулося заочно, оскільки їх так і не було знайдено. Трибунал також видав відновлений ордер на арешт Саліма Джаміля Айяшу, а також закликав усіх, хто його захищає від правосуддя, невідкладно видати засудженого Спеціальному трибуналу по Лівану.

Ключові слова: міжнародний злочин, міжнародний трибунал, юрисдикція, тероризм, відповідальність.

 

Список використаної літератури

 1. Judgment of Trial Chamber of Special Tribunal for Lebanon, Case Ayyash et al. (STL-11-01). Document reference: STL-11-01/T/TC/F3839/20200818/R331945-R224626/en/dm.
 2. Резолюція Ради Безпеки ООН № 827 від 25 травня 1993 р. Документ ООН: публікація на undocs.org/S/RES/827(1993).
 3. Резолюція Ради Безпеки ООН № 955 від 8 листопада 1994 р. Документ ООН: публікація на undocs.org/S/RES/955(1994).
 4. Резолюція Ради Безпеки ООН № 1664 від 29 березня 2006 р. Документ ООН: публікація на undocs.org/S/1664(2006).
 5. Резолюція Ради Безпеки ООН 1757 від 30 травня 2007 р. утворила Спеціальний трибунал по Лівану: документ ООН S/RES/1757 (2007), 30 May 2007.
 6. Додаток до листа Тимчасового Повіреного в справах Постійного представництва Лівану при Організації Об’єднаних Націй від 13 грудня 2005 р. на ім’я Генерального секретаря: Документ ООН: S/2005/783. Нью-Йорк: ООН, 2005.
 7. Резолюція Ради Безпеки ООН № 1757 від 30 травня 2007 р. Публікація на офіційному сайті Спеціального трибуналу по Лівану stl-tsl.org/en/documents/un-documents/security-council-resolution-1757.
 8. Prosecutor v. Dusko Tadic, International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, Case No.: IT-94-1-A, Judgment Appeals Chamber, July 15, 1999.
 9. Brownlie I., Principles of Public International Law, 7th edn. (2008).
 10. 10. Римський Статут Міжнародного кримінального суду – публікація на офіційному сайті Організації Об’єднаних Націй. URL:org/ru/law/icc/rome-statute.pdf.
 11. Правила процедури та доказування Спеціального трибуналу по Лівану – публікація на офіційному сайті Спеціального трибуналу по Лівану stl-tsl.org/files/documents/legal-documents/RPE.pdf.