PDF

Памяті Дмитра Микитовича Притики

Пішов з життя видатний вчений у галузі теоретичних основ арбітражного судоустрою, господарського процесу, законодавчого процесу, дослідник шляхів створення єдиної системи господарських (арбітражних)  судів України та системи судів України — дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор.

Дмитро Микитович тривалий час працював в НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака головним науковим співробітником, був членом спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів, керівником і науковим консультантом дисертаційних досліджень.

Колектив Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України глибоко сумує з приводу смерті Дмитра Микитовича Притики.

Світла пам’ять про нього буде завжди жити в серцях науковців, практиків, колег, учнів та друзів.