УДК 342.5

DOI 10.37749/2308-9636-2023-8(248)-3

Ю. М. Рудь,

кандидат юридичних наук, доцент

кафедри теоретичної юриспруденції

Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

 

ПАРЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ:ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА ТРАДИЦІЇ

Парламент Великобританії – один із найстаріших представницьких органів світу, який бере свій початок у середині XIII століття. У статті проаналізовано специфіку формування кожного з трьох елементів парламенту (Палати лордів, Палати громад  і безпосередньо Корони). Зазначено, що нині діюча Палата лордів британського парламенту є унікальним конституційно-правовим феноменом у сучасному парламентаризмі і формально найчисельнішою серед верхніх палат парламентів розвинутих країн світу. Робиться висновок, що парламент займає центральне місце в системі органів державної влади Великобританії і має величезний вплив на політичне життя в країні.

Ключові слова: парламент, монарх, парламентаризм, Палата лордів, Палата громад, довічні лорди, верховенство парламенту.

 

                                                                 Список використаної літератури
1.Черінько І.П. Парламентарні монархій Західної Європи як різновиду політичного режиму. Політика. 2010. С. 146–156.
2.Козинець О. Г. Виникнення і розвиток англійського парламенту / О. Г. Козинець // Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. Серія: Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. № 1. С. 10—18.
3.Марадик Н. В. Особливості функціонування інституту парламентаризму у Великобританії / Н. В. Марадик // Грані. Дніпропетровськ: Грані, 2012, № 8. С. 133—137.
4.Кухта Б. Палата лордів // Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. За ред. Б. Кухти. Львів: Кальварія, 2003. С. 309.
5.Моренчук А. Політична реформа Великобританії: стан і перспективи // Актуальні проблеми країнознавчої науки. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. URL: https://internationalconference2014.wordpress.com.
6.Данильян О. Г. Особливості формування та вдосконалення політичних систем європейських країн (на прикладі Великобританії) / О. Г. Данильян // Державне будівництво та місцеве самоврядування – Випуск 20 – 2010. С. 48—59.
7.Гнатишина В. Особливості структури парламенту Великобританії / В. Гнатишина // Актуальні проблеми політології: матеріали наукової конференції / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, кафедра правових наук та філософії. Вінниця, 2017. С. 142—145.
8.Representation of the People Act 2000.
URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/2/contents
9. British Nationality Act 1981 URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/61
10. Владислав Бурда.Юрій Божич. Пішла епоха. Як царювала, але не правила королева Єлизавета II. URL: https://chas.news/past/pishla-epoha-yak-tsaryuvala-ale-ne-pravila-koroleva-elizaveta-ii.
11. Бруслик О. Ю. Поняття британського Парламенту / О. Ю. Бруслик // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (29—30 січня 2016 р.). Запоріжжя: ЗНУ, 2016. С. 25–28.