PDF

УДК 342

DOI 10.37749/2308-9636-2021-10(226)-3

І. В. Ткачук,

аспірант Державної наукової установи

«Інститут інформації, безпеки і права

Національної академії правових наук України»


ПРО ОКРЕМІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОЇ СФЕРИ ВІД КІБЕРЗАГРОЗ

Аналізуються напрями протидії в морській сфері кібербезпекам. Такі напрями протидії викладені в міжнародних документах. Зокрема попонуються актуальні заходи: інвентаризація активно керованих авторизованих і неавторизованих пристроїв, програмного забезпечення; створення безпечних конфігурацій для апаратного і програмного забезпечення на мобільних пристроях, ноутбуках, робочих станціях і серверах; захист від шкідливих програм тощо. Система протидії має бути відображена у нормативних документах, спрямованих на убезпечення транспортних вузлів від кібератак. Інформаційній безпеці підприємств портів та суміжних підприємств морської та берегової сфери має бути приділена належна увага.

Ключові слова: інформаційна безпека, кіберзагрози, підприємства морської сфери.