PDF

УДК 342.52

DOI 10.37749/2308-9636-2021-2(218)-1

Ф. П. Шульженко,

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

 

ПРИНЦИП «АНТИ-МОНТЕСК’Є» В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

За результатами системного моніторингу правової дійсності у статті, з застосуванням низки сучасних методів наукового пізнання суспільних явищ, і, зокрема, методів компаративного аналізу та рефлексії досліджується юридична конструкція системи стримувань та противаг, особливості її визначення в Конституції України та механізм реалізації в законодавчих актах. Застосований автором підхід дав можливість з’ясувати недосконалість нормативної реалізації конституційних положень цієї системи, виявити причини та сутність дисбалансу в будові механізму держави та функцій його окремих елементів. Пропонується юридичний механізм подолання конституційної кризи та реформування Конституційного Суду України.

Ключові слова: конституційна криза, конституційний суд, механізм держави, орган держави, система стримувань і противаг, принцип поділу влади, політична залежність суддів.

 

Список використаної літератури

  1. Індульгенція на свавілля / О.М. Костенко/ https://zbruc.eu/node/101375 / 5 листопада 2020 р.