PDF

УДК  343

DOI 10.37749/2308-9636-2022-12(240)-3

О. В. Ковальська,

адвокат

 

СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОЛАБОРАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Розкрити соціальні підстави та актуальність криміналізації відносин щодо колабораційної діяльності на тимчасово окупованих територіях особами, які є працівниками системи освіти.

Ключові слова: колаборація, кримінальна відповідальність, система освіти.