PDF

УДК 341.9

DOI 10.37749/2308-9636-2020-3(207)-3

В. П. Базов,

науковий консультант Верховного Суду,

кандидат юридичних наук

 

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ:  МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА ТА ПРАКТИКА

У статті досліджуються актуальні питання міжнародно-правової доктрини трансфертного ціноутворення  та судова практика розгляду та вирішення спорів у цій сфері правовідносин.

Ключові слова: міжнародний договір, трансфертне ціноутворення, контрольовані операції, судовий захист.

 

Список використаної літератури

  1. Конституція України (із змінами) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.
  2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 року. URL: http://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/995_118.
  3. Податковий кодекс України. URL: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/2755-17 .
  4. Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування URL: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/376_001-16.
  5. Закон України «Про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування» // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 12, ст. 64.