PDF

УДК 341. 171: 341.24

DOI 10.37749/2308-9636-2020-10(214)-5

О. В. Базов,

докторант кафедри міжнародного права

Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка,

кандидат юридичних наук

ORСID ID 0000-0001-5763-1653

                                                          

УНІВЕРСАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ СУДІВ

Стаття присвячена аналізу принципу універсальної юрисдикції як важливого правового інституту міжнародного кримінального правосуддя.  Проаналізовано основні міжнародно-правові норми та судову практику у цій сфері. Визначені напрями подальшого розвитку універсальної юрисдикції. Надано пропозиції щодо вдосконалення міжнародних і внутрішньодержавних правових актів.

Ключові слова: універсальна юрисдикція, Міжнародний кримінальний  суд, міжнародний злочин, державний суверенітет.

Список  використаної  літератури

  1. Princeton Principles on Universal Jurisdiction (adopted January 27, 2001), Princeton University, Program in Law and Public Affairs) и Universal Jurisdiction: National Courts and the Prosecution of Serious Crimes Under International Law (Stephen Macedo, ed.), 2004.
  2. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium). // International Court of Justice. URL: http://www.icjcij.org/docket/index.php?sum=591&p1=3&p2=3&case=121&p3=5. Дата звернення: 11.12.2016.
  3. 3. O’Keefe R. Universal Jurisdiction: Clarifying the Basic Concept [Електронний ресурс] // Journal of International Criminal Justice. 2004. № 2. Pр. 735—760. URL: http://documents.law.yale.edu/sites/default/files/O’Keefe%20- %20Universal%20Jurisdiction%20-%202004.pdf. Дата звернення: 02.03.2016.
  4. UN Secretary-General Report. «Rule of Law and Transitional Justice», para. 48. // Сайт ООН. URL: Журнал європейського і порівняльного права, Вип. 2, 2017. URL: https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/the-rule-of-law-and-transitionaljustice-in-conflict-and-post-conflict-societies-report-of-the-secretary-general/.
  5. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Dusko Tadić. IT-94-I-AR72. Merits (Appeals Chamber). 2 October 1995. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), Prosecutor v. Dusko Tadić. IT-94-I-AR72. Merits (Appeals Chamber). 2 October 1995.