PDF

УДК 347.634/.637

DOI 10.37749/2308-9636-2020-5(209)-2

В. М. Даценко,

суддя Лубенського міськрайонного

суду Полтавської області,

тренер Національної школи суддів України,

кандидат юридичних наук

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

У статті досліджено міжнародно-правові угоди та рішення ЄСПЛ, у яких розкривається питання забезпечення найкращих інтересів дитини при вирішенні спору щодо неї. Проаналізовані ключові позиції судового розгляду спорів щодо дитини відповідно до Зауваження загального порядку № 14 (2013) про право дитини на приділення першочергової уваги якнайкращому забезпеченню її інтересів.

Ключові слова: концепція забезпечення найкращих інтересів дитини, сімейно-правові відносини, оцінка та визначення найкращих інтересів дитини, юридичні гарантії.

 

Список використаної літератури

 1. Даценко В. М. Допит дитини, яка не досягла 10 років, під час розгляду справи про визначення місця проживання з метою забезпечення її найкращих інтересів. Слово Національної школи суддів України. 2019. № 3 (28). С. 140–152.
 2. Рішення ЄСПЛ у справі «Володимир Ушаков проти Росії» від 18.06.2019 року.
  URL: http://european-court-help.ru/delo-15122-17-vladimir-ushakov-protiv-rossii/
 3. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III.
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2234-19
 4. Декларація прав дитини від 20.11.1959 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_384
 5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18.12.1979 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207
 6. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_199
 7. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 19.10.1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973_002
 8. Рішення ЄСПЛ у справі «М. Т. проти України» від 19.03.2019 року.
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d46
 9. Рішення ЄСПЛ у справі «Вишняков проти України» від 24.07.2018 року.
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d01
 10. Рішення ЄСПЛ у справі «Савіни проти України» від 18.12.2018 року.
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_454
 11. Рішення ЄСПЛ у справі «М. Р. та Д. Р. проти України» від 22.05.2008 року.
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c87
 12. Рішення ЄСПЛ у справі «Лазоріва проти України» від 17.04.2018 року.
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d30
 13. Рішення ЄСПЛ у справі «Корнейкова та Корнейков проти України» від 24.03.2016 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b56
 14. Рішення ЄСПЛ у справі «Курочкін проти України» від 20.05.2010 року.
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_841
 15. Рішення ЄСПЛ у справі «М. С. проти України» від 11.07.2017 року.
  URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/SOO00995?an=2
 16. Рішення ЄСПЛ у справі «Мамчур проти України» від 16.07.2010 року.
  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a93
 17. Конвенція про права дитини від 20.11.1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-12
 18. General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, (art. 3, para.1). URL: https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
 19. Рішення ЄСПЛ у справі «Андерсена проти Латвії» від 19.09.2019 року.
  URL: https://ru.scribd.com/document/427355392/Andersena-v-Latvia