УДК 343

DOI 10.37749/2308-9636-2023-8(248)-4

О. Ф. Бантишев,

кандидат юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Національної академії служби безпеки України

ORCID ID – 0000-0001-9206-7701

 

М. В. Величко,

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник,

професор Національної академії служби безпеки України

ORCID ID – 0000-0002-0401-1538

 

І. М. Салагор,

здобувач, адвокат

ORCID ID – 0000-0002-2901-1673

 

 

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ШЛЯХОМ ВКЛЮЧЕННЯ НОВОЇ СТАТТІ БІОЦИД (442- 1) У КК УКРАЇНИ ЗГІДНО ВІДПОВІДНОСТІ ДО МІЖНАРОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У роботі зазначається, що в умовах восьмирічної  воєнної агресії росії проти України наряду із іншими проблемами набули особливої гостроти проблеми охорони довкілля, особливо після повномасштабного вторгнення агресора на територію України. Наголошується про те, що терористичний акт вчинений росією шляхом знищення дамби Каховської ГЕС призвів до глобальної екологічної катастрофи не тільки в Україні, а і в цілому світі. Так, як екологічні катастрофи локальними є тільки умовно.

Зроблено висновки про необхідність посилення криміналізації українського законодавства у екологічній сфері та приведення його у відповідність до міжнародного.

Запропоновано відповідно до міжнародного законодавства внести зміни шляхом включення нової статті Біоцид (442-1) в розділ ХХ Особливої частини КК України  «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» наступного змісту:

Біоцид – умисне діяння, спрямоване на знищення невизначеної кількості будь-яких живих організмів (біоти) в тому числі й людей на невизначеній території будь-яким чином зі збереженням матеріальних цінностей, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Публічні заклики до біоциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до біоциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п’яти років.

Зазначається, що важливим є включення нової статті (442-1) в розділ ХХ Особливої частини КК України  «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» КК України іще до завершення війни.

Ключові слова: довкілля, біоцид,геноцид, екоцид, загибель людей, зброя масового ураження людей, міжнародне законодавство.

Список використаної літератури

  1. URL: https://mind.ua/news/20228402-vid-golodu-shchohvilini-u-sviti-pomirayut-11-osib-oxfam.
  2. Шапар А. Г., Міхєєв О. В., Величко М. В. Природоохоронні технології у відновленні дестабілізованих екологічних систем зони конфлікту / А. Г. Шапар, О. В. Міхєєв, М. В. Величко//Науковий фаховий журнал Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя МОЗ України «Єдине здоров’я та проблеми харчування України», 2 (51), 2019, С. 77—80.
  3. URL: https://www.dw.com/uk/ekologicni-zbitki-ukraini-vid-vijni-stanovlat-36-milardiv-evro/a-63325461).
  4. Іващенко В. І. Проблеми відповідальності за міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру / В. І. Іващенко // Юридичний журнал. 2005. № 6. С. 17—22.
  5. Жукорська Я. М. Міжнародні злочини: правова природа та проблеми кваліфікації / Я. М. Жукорська, Л. М. Дранчук // Питання кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права. 2016. № 3. Ч. 2. С. 149—154.
  6. Бантишев О. Ф., Величко М. В., Салагор І. М. Відповідальність за злочини, що порушують екологічну безпеку / О. Ф. Бантишев, М. В. Величко, І. М. Салагор // Збірник Українського-науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, 2021, № 2, С. 9—21.
  7. Сурілова О. О. Міжнародна відповідальність за злочини екоциду / О. О. Сурілова // Наукові праці НУ ОЮА. 2022. С. 46—54; URL: https://doi.org/10.32782/npnuola.v30.2022.7.
  8. Проєкт кодексу злочинів проти світу і безпеки людства (Злочини проти природного середовища) // Доп. ООН, ILC (XLVIII) /DC/CRD/. 3. 1996 March.-P16.
  9. Доповідь ООН з нагоди міжнародної наради експертів по застосуванню кримінальних санкцій в області охорони природного середовища, EjCN.15jCRP.4. 1994.
  10. Римський Статут Міжнародного кримінального суду //URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text).