ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Савчин М. В. Право на самовизначення та сецесія – 4

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Барабаш Б. А. Основные направления конституционно-правовых исследований в ведущих странах мира – 17

Крусян А. Р. Конституційно-правовий статус з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ: проблеми та напрями їх вирішення – 27

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Іншеков М. В., Любутіна Я. В. Тактика дій працівників Національної поліції у малих групахпри виконанні службових завдань в умовах міста – 38

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Лизогуб Я. Г. Науковий нарис законодавчих прогалин у злочинах терористичної спрямованості – 42

Семенюк О. Г. Механізм зародження терористичного руху – 47

ТРУДОВЕ ПРАВО

Кохан Н. В. Вирішення трудових спорів у спрощеному позовному провадженні – 55

ПРИВАТНЕ ПРАВО

Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Арбітраж AD HOC: поняття та специфічні риси – 60

КОНКУРС НА ПУБЛІКАЦІЮ КРАЩИХ СТУДЕНТСЬКИХ ТА АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Динник І. П. Механізми реформування судової системи в Україні: реалії та очікування – 69

Гладкий В. В. Концептуалізація попередження та протидії непотифічній практиці в Україні – 72

Гальченко В. С. Корупція і безпечне довкілля – 76

Євтушенко О. Корупція і права людини – 79

Подоляка Т. О. Створення спеціалізованих судових органів як спосіб боротьби з корупцією (на прикладі Вищого антикорупційного суду) – 82

РЕЦЕНЗІЯ

Погрібний С. О. Публічні інтереси у цивільному судочинстві та конституційному провадженні: міжгалузевий погляд на захист – 86

ЗАВАНТАЖИТИ (.pdf)