Зміст

Юридична Україна № 1/2022

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Горінов П. В., Драпушко Р. Г. Правові основи адміністративно-правового регулювання діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів в Україні

 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Чернявський С. С., Неганов В. В., Кикоть О. Г. Взаємодія Державної аудиторської служби з правоохоронними органами: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Пожоджук Р. В. Основні аспекти правової природи споживчих відносин

Гермаківська І. Д. Попередження порушень прав кредитора в умовах реалізації боржником сімейних прав та обов’язків: практико-правові аспекти

Пацурківський П. П. Яким повинно бути цивільне право, щоб відповідати природі людини: концепція Й. О. Покровського

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Сагайдак Ю. В. Право на працю засуджених. Соціально-правовий погляд

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Поняття та ознаки зловживання правом

Величко М. В. Роль КБТЗ у генезі міжнародної системи з біобезпеки та біологічного захисту