Зміст
Юридична Україна № 3/2023

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Соколовська Н. В. Вплив війни на формування гендерних відносин у суспільстві

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС

Короленко В. М., Цвєтков А. М. Підняття корпоративної завіси (corporate veil) у справах про звернення стягнення за боргами російської федерації

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
Бурило Ю. П. Адміністративна відповідальність суб’єктів господарювання за порушення законодавства про харчові продукти в контексті євроінтеграції

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Інституційні арбітражі: поняття, специфічні риси та особливості правового регулювання організації та діяльності

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Юровський Д. Особливості застосування інституту міжнародних арбітражів у справах за позовами про відшкодування збитків проти російської федерації