ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Риндюк І. І. Медико – правовий аналіз впливу алкоголю щодо керування транспортними засобами у стані сп’яніння в Україні та іноземних державах – 4

Шульженко Ф. П., Маркарян М. В. Становлення ідеї демократичної, правової державності в політичному процесі англійського суспільства XVII століття – 9

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Нікітін Ю.В.Методологія наукового дослідження та її значення для кримінології та запобігання злочинності – 16

Таджібаєва Д. А. Кримінально – виконавче законодавство Узбекистану: стан, проблеми та перспективи – 21

СУД І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

Смокович М. І. Особливості здійснення правосуддя Верховним Судом з використанням інформаційно -комунікаційних технологій – 26

Перепелюк В. Г. Окремі міркування щодо удосконалення організації та порядку діяльності Верховного Суду – 32

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Таран А. Ю. Деякі аспекти виконання рішень простягнення аліментів – 52

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Кубко А. Є. Завдання держави і приватні інтереси (деякі проблеми балансу і противаг) – 56

Правила прийому до аспірантури Науково – дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України – 66

ЗАВАНТАЖИТИ (.pdf)