Зміст
Юридична Україна № 6/2023

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
Popovych T. G. The importance of legal awareness and legal culture for making court decisions

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Гелич А. О., Гелич Ю. О. Суб’єкти господарювання за законодавством України: теоретичні та практичні аспекти загальних та спеціальних статусів

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Пацурківський П. П. Спонтанність приватного права

СУД І ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
Popovych T. G., Derevyanko B. V., Teremetskyi V. I. The consumer in relations in the field of ensuring the protection of law and order during the implementation of judicial proceedings

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Куц В. М., Триньова Я. О. Сутність, зміст і форми кримінальної відповідальності потребують переосмислення

РЕЦЕНЗІЯ
Ковальський В. С. Кримінальна ситуація в Україні. Основні тенденції. 2021 рік Колектив авторів. За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора М. Г. Вербенського