УДК 340.134
DOI 10.37749/2308-9636-2023-9(249)-6
Р. О. Панасенко,
аспірант ПВНЗ «Європейський університет»
ORCID 0009-0000-3660-8366

ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННІ ЕЛЕКТРОННИХ ПРАВОЧИНІВ В УКРАЇНІ

Частка інтернет-торгівлі в Україні систематично збільшується. До того ж, дедалі більше юридичних осіб переходять на електронні договори. Водночас у законодавстві нашої країни питанню електронних правочинів приділено недостатньо уваги, незважаючи на те, що Україна, як і весь світ, переходить в інформаційну еру, де ключовим є інформації та розпорядження нею. Однією зі складових частин цього переходу є застосування електронного правочину в правовідносинах.

На сьогоднішній день практично відсутні наукові розробки щодо електронних правочинів, а прогалини в законодавстві з цього питання негативно впливають на всіх учасників даних правовідносин та інвестиційний клімат країни в цілому. Однією з проблем з якою стикаються як сторони електронних правочинів, так і компетентні органи державної влади, є анонімність сторін електронних правочинів, в інтернет-торгівлі, що полягає у відсутності правового механізму чіткої та однозначної ідентифікації продавця та покупця при здійсненні покупок товарів, робіт чи послуг через мережу інтернет.

Мета статті — виявлення та узагальнення існуючих проблем та прогалин законодавства України, що існують на сьогодні в галузі регулювання та практичного використання електронних правочинів, а також визначення шляхів їх подолання з використанням як існуючих так і новостворених механізмів для створення умов поширення використання електронних правочинів в Україні на умовах рівності та захищеності всіх учасників даних правовідносин.

Надалі це матиме наслідком запровадження в Україні системи реально діючих нормативно-правових актів, яка забезпечуватиме дотримання основних конституційних принципів та прозорого і рівноправного статусу всіх учасників даних правовідносин.

Ключові слова: електронна комерція, електронна торгівля, електронний правочин, електронний цифровий підпис, правове регулювання.

Список використаної літератури

1. Юрченко, М. М., & Костова, Н. І. (2020). МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. South Ukrainian Law Journal, (3), 125–128. https://doi.org/10.32850/sulj.2020.3.22

2. Про електронну комерцію: Закон України від 3 вересня 2015 р. № 675-VIII / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/675-19#Text.
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 435-IV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/435-15#Text.
4. Філатова, Н. (2017). Правочини з використанням електронної форми представлення інформації. Проблеми законності, (Вип. 136), 40–55.
5. Плаксієнко, В., & Черненко, К. (2019). ЕЛЕКТРОННИЙ (БЕЗПАПЕРОВИЙ) ДОКУМЕНТООБІГ. ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС. Economics. Management. Innovations, (1(24)). https://doi.org/10.35433/issn2410-3748-2019-1(24)-7
6. Василевська, К. (2019, 1 жовтня). Персональні дані: купи-продай. Юридична газета, (40), 23.
7. Тягунова, Н. М., & Гудзенко, М. Ю. (2013). Інтернет-торгівля: сутність та особливості. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (3), 160–162. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.03.34
8. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 17 січня 2022 року по справі № 234/7723/20, (провадження № 61-6379св21) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102562341.
9. Постанова Верховного Суду від 22 січня 2020 року у справі № 674/461/16-ц (провадження № 61-34764св18) URL:https://reyestr.court.gov.ua/Review/87144741
10. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 10 червня 2021 року № 234/7159/20 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97771534.
11. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду № 524/5556/19, провадження № 61-16243 св 20 (ЄДРСРУ № 94102130) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/94102130.
12. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 02 листопада 2021 року у справі № 243/6552/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100817164.
13. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 22 листопада 2021 року у справі № 234/7719/20 (провадження № 61-154св21, ЄДРСРУ № 101280087) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101280087.
14. Про авторське право та суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII / Верховна рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text.
15. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text.