PDF

УДК 342

DOI 10.37749/2308-9636-2020-4(208)-2

О. В. Соснін,

доктор політичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України,

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Національної академії наук України

ORCID: 0000-0003-4188-0887

ПРОТИСТОЯННЯ ТЕХНОЛОГІЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ВІЙН — ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Наукове обговорення проблем трансформації правових засад державних інститутів наукових і освітніх установ під впливом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та інноваційного мислення людей винятково актуальне й одночасно складне. Є досить велика кількість наукових знань з цієї теми, однак сьогодні, коли розвиток творчого, морального, інноваційного потенціалу кожної людини й людства в цілому набув ознак першочергового завдання для будь-якої особистості й соціуму, став найважливішим, узагальнюючим показником, критерієм розвиненості країни, за це треба братися більш системно й відповідально.

Ключові слова: інформація, інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-комунікаційна безпека, інформаційно-комунікаційна діяльність, інформаційний простір, інформаційна війна, гуманітарні науки, наукова та освітня політика, інформаційне законодавство.