РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ АКАДЕМІКА ВІКТОРА АНДРУЩЕНКА

«У пошуках свободи. Історіософія української культури

від найдавніших часів до наших днів»

 

Книга академіка Віктора Андрущенка «У пошуках свободи. Історіософія української культури від найдавніших часів до наших днів» відзначається своєю вагомістю в контексті української культурології та філософського аналізу, розширюючи горизонти наукових досліджень та знань. Автор ставив перед собою завдання не просто розглянути історію української культури, але й підкреслити її глибокі філософські та цивілізаційні засади, що лягли в основу становлення та розвитку Українського народу. Важливо зазначити, що ця книга стала результатом багаторічних наукових досліджень і розкриває глибокі філософські рефлексії автора щодо природи та ролі культури в еволюції національних спільнот.

Свій науковий експеримент Віктор Андрущенко розпочинає із роздумів про поняття культури в філософському дискурсі цивілізації. Він розглядає різноманітні підходи до визначення цього поняття, враховуючи важливість його розуміння для подальшого аналізу української культури. Автор враховує історичні та філософські контексти, що дозволяє йому розкрити багатогранність культурної спадщини України.

Розділ, присвячений історії української культури, — від Трипілля до Переяславської ради, — є вельми важливим для розуміння довговічної та складної долі Українського народу. Автор подає основні етапи історичного розвитку національної культури, розкриваючи її еволюцію та трансформації впродовж віків. Важливим є аналіз специфіки української культури, яка, незважаючи на зовнішні та внутрішні труднощі, зберегла свою унікальну ідентичність.

Цивілізаційна вартість української культури і є основним предметом обговорення автора. Він переконливо доводить, як наші культурні надбання сприяли розвитку світової цивілізації та взаємодії між націями. Цей розділ є ключовим у відображенні ваги та внеску України у світовий культурний процес.

«У полоні «доброзичливців» – інший розділ книги, який розкриває події випробувань для вітчизняної культури. Віктор Андрущенко детально аналізує періоди історії, коли українська культура опинялася під впливом зовнішніх сил і режимів. Він вказує на невід’ємну опозицію зла та насильства в українській культурі, яка зіграла важливу роль у збереженні наших цінностей і незалежності. Автор вдається до глибокого аналізу трагічних періодів історії, таких як «московщина», більшовизм та радянізація й розкриває як українська культура виживала й відстоювала свої цінності в часи цих викликів.

Частина третя «Провідники новітнього українського культуро- і державотворення» присвячена діячам, які грали ключову роль у розвитку української культури та формуванні державності. Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко розглядаються автором з точки зору їхнього внеску у становлення незалежної України та розвиток культурних ідентичностей.

«Випробування війною» – четверта частина книги – стосується складної сучасної історії України. Віктор Андрущенко аналізує події, що виникли після агресії росії та висвітлює як український народ відстоював і відстоює свою незалежність та суверенітет у воєнних умовах. Автор обговорює ресурси перемоги та стратегії, що допомогли Україні вистояти та стати сильнішою.

Частина п’ята «Нові покоління обирають Європу» розглядає сучасний контекст розвитку української культури та її взаємодії з Європою. Автор розкриває проблеми та виклики, що супроводжують процес інтеграції України в європейський простір, а також обговорює суб’єктність українсько-європейського культуротворчого процесу.

Книга Віктора Андрущенка – це важливий внесок в українську культурологію та філософський аналіз. Автор досліджує не лише історичний контекст, а й філософські засади, що лежать в основі української культури. Ця книга сприяє розумінню багатогранності та глибини української ідентичності та культурних цінностей.

Читачеві надається можливість поглибленого осмислення історії та еволюції української культури, а також розуміння її ролі у світовому розвитку. Автор ретельно обробляє матеріал і подає його з глибоким аналітичним підходом, що робить книгу необхідним джерелом для науковців, викладачів та студентів, які вивчають українську культуру.

Дуже важливо підкреслити філософський аспект дослідження, який присутній на кожному етапі розгляду української культури. Віктор Андрущенко відображає глибокий філософський вимір культурних процесів, розглядаючи такі поняття як «свобода», «ідентичність», «цивілізація» і «культура» через призму українського досвіду.

Крім того, важливим елементом книги є аналіз сучасних викликів і подій, зокрема, війни на сході України, повномасштабного російського вторгнення та боротьби за суверенітет нашої країни. Віктор Андрущенко використовує ці події як ключовий момент у розумінні розвитку та трансформації української культури, а також української ідентичності.

Особливо вражає співвідношення минулого, теперішнього та майбутнього в українській історії, що простежується через призму культури. Книга надає читачеві можливість поглибленого осмислення минулого, розуміння сучасності та відчуття сприйняття майбутнього української культури. Автор вдається до висновку, що українська культура – це живий організм, який продовжує розвиватися та впливати на світову сцену.

Книга «У пошуках свободи. Історіософія української культури від найдавніших часів до наших днів» є видатним науковим твором, що розширює наше розуміння української культури та ідентичності. Цей історичний екскурс розкриває перед читачем не лише плин української культури, а й глибокі філософські роздуми. В аналізі української ідентичності автор вдається до створення своєрідної «історіософії», що розкриває суть культурних трансформацій і проблем українського народу.

Книга Віктора Андрущенка має велике значення для вивчення української культури та її взаємодії зі світовими цінностями. Вона стимулює науковий діалог та рефлексію над сучасними викликами, з якими стикається Україна. Книга є суттєвим джерелом для наукових досліджень та сприяє збагаченню культурної спадщини країни. Автор здійснив глибокий аналіз і вдало об’єднав історію, філософію та сучасні події в одному витонченому науковому дослідженні. Ця книга має великий потенціал для впливу на науковий та культурний дискурс України та за її межами і рекомендується для всіх, хто цікавиться глибоким філософським аналізом культурних процесів та ідентичності.

 

Рецензенти:

 

Проректор з науково-педагогічної роботи

Українського державного університету

імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук,

доцент кафедри соціальної філософії,

філософії освіти та освітньої політики,

заслужений працівник соціальної сфери України            Ростислав ДРАПУШКО

 

Директор Навчально-наукового інституту права

та політології УДУ імені Михайла Драгоманова,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства

та галузевих юридичних дисциплін,

заслужений працівник соціальної сфери України                         Павло ГОРІНОВ

 

 

 

місто Київ, «___» вересня 2023 року, на 3 сторінках