PDF

УДК 342

DOI 10.37749/2308-9636-2021-2(218)-6

О. В. Соснін,

доктор політичних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки,

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького

Національної академії наук України

ORCID: 0000-0003-4188-0887

 

РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ЦИФРОВОЇ ДОБИ

Перші кроки на шляху до нового століття ознаменувалися майже миттєвим впровадженням у всі сфери життя новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і прагненням скинути за їх допомогою глибинні проблеми організації нашого життя. З незрозумілою жагою чекали ми цього і якась незрима сила штовхала нас рвати ланцюги, що зв’язували сьогодення з усіма заповітами минулого, в яких, однак, закладено сенс реального життя.

Світ цифрових технологій, у який ми занурюємося дедалі глибше, реально змінює наше відношення до них, і слід знати, що це не тільки новий логічний етап розвитку технологічної сфери облаштування людства, а й трансформація усієї правової, соціально-політичної і, насамперед, науково-освітньої реальності. Поки ще, на жаль, не існує багатьох загальноприйнятих і гармонізованих філософських визначень і правових дефініцій, без чого не можна вибудовувати політику, однак, цифрові технології вже всюди стрімко захоплюють плацдарми для розвитку, обумовлюючи нові ризики і загрози, до яких ми маємо готувати алгоритм протидії.

Ключові слова: інформація, комунікація, інформаційно-комунікаційні технології, цифровізація, цифрове суспільство, освіта, національна безпека.

 

Список використаної літератури

  1. Аллахвердян А. Г., Мошкова Г. Ю., Юревич А. В., Ярошевський М. Г. Психология науки // учеб. пособ. М.: Московский психологосоциальный институт: Флинта, 1998. 312 с.
  2. Suler J. The Psychology of Cyberspace (article orig. pub. 1996). 2002. URL: www.rider.edu/suler/psycyber/basicfeat.html.
  3. Kent L. Norman Cyberpsychology: An Introduction to HumanComputer Interaction. 2008. 553 p. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/ 2e05/b5151b2362d00e922b96f8ea180593a37d66.pdf.