PDF

УДК 343.9.02:343.37

А. С. Осадько, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю Ради національної безпеки і оборони України ORCID 0000-0002-7800-4824

ДЕЯКІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ФУНКЦІОНУВАННЮ КОНВЕРТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ

У даній статті надано характеристику конвертаційних центрів, досліджено окремі питання протидії їх діяльності як одних із найдієвіших механізмів виведення коштів із реальної економіки в тіньову, також виокремлено певні недоліки, що існують при ліквідації цих центрів, та запропоновано шляхи їх усунення.

Ключові слова: фіктивне підприємство, конвертаційні центри, фінансові операції, легалізація доходів, відповідальність, декриміналізація, шахрайство.

Список використаної літератури

Ризики використання готівки. 2017 р. С. 71. URL: http://www.sdfm.gov.ua/.

Білоус В. В. Фіктивне підприємництво (криміналістична характеристика та програма розслідування) : [довід. слідчого]. Харків: Одісей, 2007. 184 с.

Користін О. Є. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності. Київ: КНТ, 2009. 612 с.

Ведмідська О. Окремі питання щодо формування концепції та визначення місця фінансової поліції у протидії економічним (податковим) правопорушенням / Сучасний стан протидії корупції: досвід Чехії, України, Польщі, Словаччини: (м. Київ, 9–10 травня 2017 року). Київ: Національна академія прокуратури України, 2017. С.17.