PDF

УДК 343.1

DOI 10.37749/2308-9636-2021-1(217)-3

О. В. Міщенко,

кандидат юридичних наук,

співробітник СБ України

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЧЕРЕЗ УХВАЛЕНІ ВИПРАВДУВАЛЬНІ ВИРОКИ

Стаття присвячена визначенню меж застосування стороною обвинувачення її процесуальних повноважень на досудовому розслідуванні. Аналіз правових позицій Верховного Суду щодо доказування сторони обвинувачення та виправдувальних вироків свідчить про те, що докази визнаються недопустимими не за будь-якого порушення процесуального закону, а лише у випадку істотного порушення прав і свобод людини на стадії досудового розслідування.

Ключові слова: органи досудового розслідування, виправдувальний вирок, сторона обвинувачення, процесуальні повноваження.

 

Mishchenko O. V. Activities of pre-trial investigation bodies through approved judgments.

The article is devoted to determining the limits of the prosecution’s application of its procedural powers in proving. An analysis of the legal positions of the Supreme Court in terms of proof and the presence of acquittals indicate that evidence is recognized as inadmissible not for any simple violation of the requirements of procedural law, but only in the event of a significant violation of human rights at the stage of pre-trial investigation.

Key words: pre-trial investigation bodies, acquittal, prosecution, procedural powers.