PDF

Приєднуйтесь!

DOI 10.37749/2308-9636-2021-5(221)-6

Sharkova I. M. Genesis Good Faith Interpretation (Interpretatio ex Bona Fide) in Roman Private Law.

The paper explores the main meaning of understanding of interpretation technologies based on the principle of good faith (bona fides). For this purpose, a compratibly historical method of private law is applied.

It was substantiated the understanding of the process of development for the Roman legal institution of interpretation (ius interpretātio) as a transformation of its historical forms or sub-institutions.

Were further developed the historical reconstruction of the Roman legal institution of iudicia bonae fidei as the most important for the formation of ius interpretātio by focusing on the study of key legal constructions pro boni viri arbitrio.

This made it possible to obtain information that can be reduced to three positions: (1) The essence of the Principle of Good Conscience has a constant nature in world history; (2) In Roman private law, a contextual approach to interpretation was used, and in modern civil law of Ukraine – fundamentally different, textual; (3) The subjective criterion of common sense requires the implementation of the Civil code of Ukraine.

It provides changes in the official legal structure of the priority of the literal interpretation of the content of the transaction, enshrined in Art. 213 of the CCU, on the construction of the rule of good faith interpretation, which is generally recognized in European contract law.

Key words: comparative historical analysis, good faith, common sense, good faith interpretation, good faith contracts, claims of goodholders.

 

References

 1. Tsvajhert K., Kiotts Kh. Vvedenye v sravnytel’noe pravovedenye v sfere chastnoho prava: v 2–kh tt. / Konrad Tsvajhert,. Tom I. Osnovy: per. s nem. Moskva: Mezhdunar. otnoshenyia, 2000. 480 p.
 2. Kharytonova O. I., Kharytonov Ye. O. Porivnial’ne pravo Yevropy: Osnovy porivnial’noho pravoznavstva. Yevropejs’ki tradytsii. Kharkiv: Odisej, 2002 r. 592 p.
 3. Hajdulin O. O. Zblyzhennia kontraktnoho prava ievropejs’kykh krain: monohrafiia. Kyiv: Vydavets’ Pozdnyshev, 2009. 239 p.
 4. Hajdulin O. O. Yevropejs’ke kontraktne pravo (zahal’na chastyna): kurs lektsij. Kyiv: KNEU, 2008. 277 p.
 5. Hajdulin O. O. Zblyzhennia kontraktnoho prava krain – chleniv Yevropejs’koho Soiuzu: osnovni zasoby ta napriamy: avtoref. dys… kand. iuryd. nauk: 12.00.03; NDI pryvat. prava i pidpryiemnytstva Akad. prav. nauk Ukrainy. Kyiv, 2009. 20 р.
 6. Sanfylyppo Ch. Kurs rymskoho chastnoho prava: uchebnyk; pod red. D. V. Dozhdeva. Moskva: BEK, 2002. 400 p.
 7. Ynstytutsyy Yustynyana; per. s lat.; pod red. L. L. Kofanova, V. A. Tomsynova; per. D. Rassner. Moskva: Zertsalo, 1998. 400 p.
 8. Novytskyj rymskoe chastnoe pravo: uchebnyk dlia bakalavrov y mahystrov / pod red. Y. B. Novytskoho, Y. S. Pereterskoho. Moskva: Yz-datel’stvo Yurajt, 2017. 607 p.
 9. Dyhesty Yustynyana = Digesta Iustiniani / Per. z lat. Vidp. red. L. L. Kofanov. T. III. Moskva: Statut, 2003. 780 p.
 10. Pidopryhora, O. A. Osnovy ryms’koho pryvatnoho prava: pidruchnyk dlia stud. iuryd. vuziv i fak. Kyiv: Vyscha shkola, 1995. 264 p.
 11. Bartoshek, Mylan. Rymskoe pravo: Poniatyia, termyny, opredelenyia. Per. s chesh. Yu. V. Presniakova / spets. nauch. red., avt. predysl. y kommentaryia Z. M. Chernylovskyj; sverka lat. teksta N. A. Fedorova. Moskva: Yurydycheskaia lyteratura, 1989. 448 p.
 12. Muromtsev S. A. Hrazhdanskoe pravo Drevneho Ryma. Nauch. red. V. S. Em, otv. red. A. D. Rudokvas; Moskovskyj hosudarstvennyj unyversytet ym. M. V. Lomonosova. Kafedra hrazhdanskoho prava iurydycheskoho fakul’teta. Moskva: Statut, 2003. 684 p.
 13. Dozhdev D. V. Dobrosovestnost’ (bona fides) kak pravovoj pryntsyp. V kn.: Polytyko-pravovye tsennosty: ystoryia y sovremennost’. Moskva: Edytoryal URSS, 2000. Pр. 96—128.
 14. Dyhesty Yustynyana = Digesta Iustiniani / Per. z lat. Vidp. red. L. L. Kofanov. T. VII. Polutom 2. Moskva: Statut, 2005. 564 р.
 15. Petrazhytskyj L. Y. Prava dobrosovestnoho vladel’tsa na dokhody s tochek zrenyia dohmy y polytyky hrazhdanskoho prava. Moskva: Statut, 2002. 426 p.
 16. Hajdulin O. O. Sudochynstvo po dobrij sovisti (iudicia bonae fidei): istorychni vytoky ta perspektyvy doslidzhennia. Visnyk hospodars’koho sudochynstva. 2012. № 6. P.176–180.
 17. Hajdulin O. O. Sudochynstvo po dobrij sovisti (iudicia bonae fidei) ta novi instytuty tsyvil’noho protsesu u Starodavn’omu Rymi: interpretatsiia ta retseptsiia. Visnyk Vyschoi rady iustytsii. Elektronne naukove fakhove vydannia. 2012. № 4. P. 160–166. URL: http://www.vru.gov.ua/visnyk_archive.
 18. Hajdulin O. O. Interpretatsijna praktyka v Starodavn’omu Rymi ta vynyknennia instytutu dohovoriv dobroi sovisti (bonae fidei contractus). Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. Elektronne naukove fakhove vydannia. 2012. № 4. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/Chaau/2012–4/content.html.
 19. Hajdulin O. O. Ryms’ke pryvatne pravo: Avtodydaktychnyj kompleks. Kyiv: PPP, 2003. 116 p.
 20. Dyhesty Yustynyana = Digesta Iustiniani / Per. z lat. Vidp. red. L. L. Kofanov.– T. VII, polutom 1 . Moskva: Statut, 2005. 552 p.
 21. Dyhesty Yustynyana = Digesta Iustiniani / Per. z lat. Vidp. red. L. L. Kofanov. T. VI, polutom 2. Moskva: Statut, 2005. 568 p.