PDF

УДК 328.124

DOI 10.37749/2308-9636-2021-9(225)-3

Н. А. Савінова,

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,

директор навчально-наукового інституту  морського права та менеджменту

Національного університету «Одеська морська академія»

Д. Г. Заєць,

аспірант Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

 

ЛОБІЗМ ЯК СИСТЕМНИЙ КОМПОНЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ШЛЯХ ДО УНОРМУВАННЯ

Авторами проведено аналіз поняття «лобізм». Воно розуміється як впорядкований і нормативно врегульований інструмент (правовий інститут) досягнення на державному рівні інтересів певних груп, спільнот та об’єднань; розглянуті зареєстровані альтернативні законопроєкти щодо легітимізації лобізму. При цьому виявлені причини системного спротиву легітимізації цього інституту в державі; показані основні напрями сучасного розвитку інституту лобіювання в Україні в умовах розвитку інформаційного суспільства.

Ключові слова: лобізм, протидія корупції, лобіювання, унормування, легітимізація лобізму, інститут лобіювання.