PDF

УДК 347.9

DOI 10.37749/2308-9636-2021-9(225)-4

О. І. Нелін,

доктор юридичних наук, професор,

академік Академії нотаріату України

 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНОМУ НОТАРІАТІ УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ НАЗРІЛА

У статті розглянуто сучасні проблеми впровадження та законодавчого закріплення електронного нотаріату в Україні. Показано, що застосування електронних технологій у нотаріальної діяльності є складною проблемою, в якій задіяні численні фактори юридичного, організаційного та технічного характеру. Відзначено, що реалізація нової Концепції «цифрового нотаріату» не лише розширить повноваження нотаріусів, а й збільшить коло обов’язків, ступінь відповідальності, забезпечить захист нотаріальних документів від підробок, гарантує достовірність юридично значимої інформації, розміщеної в них. Окреслено контури подальшого розвитку нотаріальної діяльності в Україні, впровадження її у національну правову ідеологію держави та збільшення кількості й підвищення якості нотаріальних послуг.

Ключові слова: нотаріат, реформа нотаріату, нотаріальна діяльність, електронний нотаріат, інформаційно-комунікаційні технології та євроінтеграційні процеси, модернізація українського нотаріату, Єдина нотаріальна інформаційна система.

 

Список використаної літератури

 1. Нелін О. І. Правнича парадигма нотаріальних дій в Україні: теоретичний і практичний виміри // Юридична Україна. 2021. № 1 (217). С. 11—19.
 2. Черниш В., Нелін О. До питання реформування органів нотаріату в Україні // Юридично Україна. 2012. № 9. С. 10—14.
 3. Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р. № 74/98-вр. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.
 4. Марченко В. М., Желтухін Є. Нотаріат у фокусі реформ. Юридична Газета online. URL: http://yur-gazeta.com/interview/notariat-u-fokusi-reform.html.
 5. Журавльова З. Адміністративно-правове регулювання функціонування електронного нотаріату // Адміністративне право і процес. 1220 № 12. С. 148—151.
 6. Марченко В. М. Відкрито на ремонт: які зміни потрібні нотаріату? // Нотаріат в Україні. 2019. № 2. Вип. 33. С. 45.
 7. Кирилюк О. Червона пігулка для нотаріату // Закон і бізнес. 2018. № 9 (1359).
 8. Нелін О. І. Зазначена праця. С. 14.
 9. Оніщук О. Реформа нотаріату передбачає запровадження електронної системи / Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua /news/olga-onishchuk-reforma-notariatu-peredbachaye-zaprovadzhennya-elektronnoyi-sistemi.
 10. Марченко В. М. Окремі питання впровадження в Україні системи Е-нотаріату. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 1(30). С. 42—46. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/ v1_2020/11.pdf.
 11. Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2020 р. № 278. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/278-2020-%D0%BF#Text.