УДК 342.7

DOI 10.37749/2308-9639-2024-1(253)-1   

О. М. Гришко, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теоретичної юриспруденції Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ЛЮДИНА Й ДЕРЖАВА В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Концепція взаємовідносин людини й держави ґрунтується на досвіді регуляції поведінки й діяльності зазначених суб’єктів та формується на основі особливостей національної правової системи, зокрема, системи законодавства, державно-політичного режиму, правової доктрини, ідеології, а також інших правових засобів, та знаходить своє відображення в механізмі забезпечення правових можливостей суб’єктів права.

У статті обґрунтовується, що наразі цифрова трансформація розглядається як процес інтеграції цифрових технологій з метою ефективного забезпечення впорядкування відносин людини й держави, тому завданням держави має бути реалізація механізму забезпечення права людини на розвиток в умовах цифрової трансформації, оскільки сучасні цифрові технології спричиняють значний вплив на взаємовідносини людини й держави, створюють ефективні можливості реалізації економіки, медицини, освіти, культури, управління тощо.

Ключові слова: права людини, держава, забезпечення прав людини, цифровізація, цифрова трансформація.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аналітичний звіт «Думки і погляди населення України щодо державних електронних послуг: вересень 2021 р.». URL: http://surl.li/nulbo.
 2. Аналітичний звіт «Думки і погляди населення України щодо державних електронних послуг: вересень 2022 р.». URL: http://surl.li/nulcd.
 3. Воржакова Ю. П., Хлебинська О. І. Сутність цифрової трансформації з різних позицій підприємців та науковців № 9. 2021. с. 107–111.
 4. Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації? URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/14/697034/.
 5. Дослідження цифрових навичок українців. Третя хвиля. URL: http://surl.li/orijv.
 6. Дослідження цифрової грамотності українців. URL: https://egap.in.ua/projects/doslidzhennia-tsyfrovoi-hramotnosti-ukraintsiv/.
 7. Ідеї Б. Кістяківського про правову державу. URL: http://surl.li/pwpag.
 8. Кожен другий українець, який отримував е-послуги, використовував Дію, – соцопитування. URL: http://surl.li/pwpnc.
 9. Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80#Text.
 10. Платон Держава / пер. з давньогр. Д. Коваль. Київ: Основи, 2000. 355 с.
 11. Протосавіцька Л. С. Права людини в політичних і правових поглядах М. П. Драгоманова, концепція федералізму. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2014. Вип. 197. ч. 2. с. 22–27.
 12. Цифрова грамотність населення України. 2019. URL: Перше_в_історії_України_дослідження_3 (diia.gov.ua).
 13. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 2004. 464 с.
 14. Які е-послуги вже доступні? URL: https://diia.gov.ua/services.
 15. 60% українців мають базові цифрові навички, – Мінцифра. URL: http://surl.li/pwhks.
 16. Digital 2023: Україна. URL: http://surl.li/hnwwb.
 17. Digital 2023: global overview report. URL: http://surl.li/gaqmv.
 18. Digital 2023 October global statshot report. URL: http://surl.li/pwpcu.