PDF

Приєднуйтесь!

УДК 347.158

DOI 10.37749/2308-9636-2021-6(222)-5

В. А. Сокалюк (Галушко),

аспірантка кафедри цивільного права

КНУ імені Тараса Шевченка

 

МОРАЛЬНИЙ СТАТУС ЕМБРІОНА ЛЮДИНИ

Визнаючи внутрішньоутробний етап розвитку людини таким, що має перебувати під особливою охороною держави, більшість країн встановлюють жорсткий контроль над дослідженнями людського ембріона. Одним зі способів аргументування таких обмежень є його моральний статус як потенційної людської істоти. Стаття досліджує підходи до визначення критеріїв морального статусу людського ембріона, які пояснюють важливість наявності моральних міркувань щодо належного поводження з ембріоном. У результаті, закріплення за ембріоном морального статусу встановлює обов’язок інших осіб відноситися з повагою до зачатої, але ще ненародженої дитини, що, зі свого боку, є підставою детальної регламентації досліджень за участю людських ембріонів.

Ключові слова: моральна значущість, цінність, повага, моральні зобов’язання, правовий статус.

 

Список використаної літератури

 1. Robert P. George. The Moral Status of the Human Embryo / Robert P. George, Alfonso Gómez-Lobo // Perspectives in Biology and Medicine, Vol. 48, No. 2. Рp. 201—210.
 2. Кашинцева О. Ю. Проблеми визначення статусу ембріона: етико-правовий аспект // Вісник Академії адвокатури України, № 10. С. 68–74.
 3. Frances Myrna Kamm. Intricate Ethics: Rights, Responsibilities, and Permissible Harm / Oxford University Press, 2006. 520 p.
 4. com / Encyclopedias almanacs transcripts and maps: moral status / James W. Walters. URL: https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/moral-status.
 5. Stanford Encyclopedia of Philosophy [Electronic resource]: The Grounds of Moral Status / Agnieszka Jaworska, Julie Tannenbaum. URL: https://plato.stanford.edu/entries/grounds-moral-status/.
 6. Mary Anne Warren. Moral Status: Obligations to Persons and Other Living Things. Clarendon Press, 1997. 280 p.
 7. Bonnie Steinbock. Moral Status, Moral Value, and Human Embryos: Implications for Stem Cell Research // The Oxford Handbook of Bioethics. Oxford University Press, 2007. Vol. 1. Pp. 416—440.
 8. Michael J. Meyer. Respecting What We Destroy: Reflections on Human Embryo Research / Michael J. Meyer, Lawrence J. Nelson // The Hastings Center Report, 2001. Vol. 31, No. 1. Pp. 16—23.
 9. Susanne Gibson. Uses of respect and uses of the human embryo / Susanne Gibson // Bioethics, 2007. Vol. 21, No. 7. Pp. 370—378.
 10. Жарова М. H. Этические проблемы начала жизни человека // Научно культурологический журнал. Раздел: Естествознание, 2010. № 9. C. 207.
 11. Stephen L. Darwall. Two Kinds of Respect / Stephen L. Darwall // The University of Chicago Press: Ethics, 1977. Vol. 88, No. 1. Pp. 36—
 12. Щодо використання ембріонів та плодів людини для цілей діагностики, терапії, наукових досліджень, промислового використання та торгівлі: Рекомендація 1046 Парламентської асамблеї Ради Європи від 24 вересня 1986 р. // Офіційна інтернет-сторінка Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_070.