DOI

Зміст

Юридична Україна № 04/2020

Юридична Україна № 4

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО  

Бусол О. Ю. Феномен гібридних загроз національній безпеці

Соснін О. В. Протистояння технологіям інформаційно-комунікаційних війн — основа національної безпеки

Андріїв В. І., Кіндюк Б. В. Основні положення міжнародного договору – єдиної конвенції «про наркотичні засоби» 1961 р.

 

ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Процесуальне законодавство: шляхи уніфікації та реформування», присвяченої пам’яті професора Павла Заворотька

Бобрик В. І. Справи спрощеного позовного провадження в цивільному судочинстві

Балюк І. А. Докази – центральна частина судового процесу та експерт у галузі права

Бутирська І. А. Прикінцеві та перехідні положення кодексу україни з процедур банкрутства: зрозуміло, що нічого не зрозуміло

Васильєв С. В. Конвергенція публічних та приватних засад цивільного судочинства

Кабенок Ю. В. Оплата послуг арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспромжність): виплатити не можна відмовити

Колісник О. В. Юридична позиція верховного суду: рекомендація чи імператив для суду першої та апеляційної інстанції

Коротка Н. О. Окремі аспекти розгляду судом справ про видачу обмежувального припису

Олененко С. П. Актуальні проблеми реформи процесуального законодавства