Зміст
Юридична Україна № 1/2023

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ
Михайлик О. Г. Деякі аспекти кримінологічної характеристики особи, яка вчиняє бандитизм в умовах воєнного стану в Україні

СУДОЧИНСТВО
Берестова І. Судова процесуальна процедура в некримінальних судочинствах

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Гулейков І. Ю. Цифрові активи як нетипові об’єкти цивільних відносин: окремі аспекти правової природи
Зайцев Р. В. Володіння як інститут речових прав за римським правом

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Нелін О. І. Нормативно-правове забезпечення якості обслуговування у готельний сфері: проблеми теорії і практики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Величко М. В. Правове забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту Німеччини