ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Теплюк М. О., Нижник А. І., Тубелець О. С., Кучмар О. О. Криміналізація колабораційної діяльності у світлі статті 3 Конституції України

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Ковальський В. С. Функції права в контексті правової дійсності: пояснення та розуміння

ПРАВА ЛЮДИНИ

Пацурківський П. П. Свобода як сокровенна реальність права: давньогрецька буттєва матриця права особи на право

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Махновський Д. С. Напрями законодавчого регулювання міжнародного трансферу технологій в Китаї  та Республіці Корея

ЕКОНОМІКА І ПРАВО

Безух О. В. Місце та значення ринкового нагляду в господарському обороті

РЕЦЕНЗІЯ

Кухарєв О. Є. Право власності: способи захисту крізь призму судової практик. Колектив авторів під керівництвом професора, доктора юридичних наук, в.о. завідувачки кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Інни Спасибо-Фатєєвої