ЗМІСТ №12/2023

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Теплюк М. О., Нижник А. І., Тубелець О. С., Кучмар О. О. Криміналізація колабораційної діяльності у світлі статті 3 Конституції України (продовження)

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Недюха М. П. Політична корупція в Україні: соціальні механізми ідентифікації, запобігання та протидії

ПРАВА ЛЮДИНИ

Бортун М. І. Особливості  забезпечення прав і свобод громадян в Україні

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Орлюк О. П. Трансфер технологій як драйвер інноваційного руху України: правові аспекти

РЕЦЕНЗІЯ

Спасибо-Фатєєва І. В. Монографічне дослідження договорів у корпоративному праві

Кравченко М. Морально-правові принципи доброчесності та добросовісності: генеза та парадигма сучасної рецепції. Колектив авторів

БІБЛІОГРАФІЯ

Публікації журналу «Юридична Україна» у 2023 році