Зміст
Юридична Україна № 2/2022

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Шульженко Ф. П. Державний примус в умовах демократичної трансформації суспільства: теоретико-правовий концепт

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Крупчан О. Д., Гайдулін О. О. На шляху до правової глобалізації та європеїзації правової системи України

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Махінчук В. М. Науково-практичний аналіз чинного нормативно-правового регулювання, судової практики та законодавчих ініціатив у сфері відшкодування майнової шкоди, завданої пошкодженням нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації
Нелін О. І. Розмежування цивільно-правової відповідальності туроператора та турагента перед замовником туристичних послуг: проблеми теорії та практики

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Лоза Д. І. Окремі питання відповідальності держав за міжнародно-протиправні діяння