Зміст

Юридична Україна № 3/2022

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Король В. І. Правове прогнозування набуття Україною статусу держави – кандидата у члени Європейського Союзу

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Нелін О. І. Правове забезпечення майнової відповідальності туроператорів та турагентів: теоретичний аспект і практичні виміри

Менделя О. О. Цивільно-правова відповідальність за лікарську помилку

Семіног С. В. Новели законодавства щодо регулювання відносин споживчого кредитування в умовах воєнного стану

Попович Т. Г. Конституційні засади забезпечення права особи на безпечне для життя і здоров’я довкілля

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Серьогіна С. Г., Никонюк А. П., Балим І. В. Нові цифрові технології та право на конфіденційність у часи пандемії, відображення втручання виконавчої гілки влади