ЗМІСТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Майданик Н. Р. Юридична техніка вирішення цивільного спору судом: поняття, моделі, стилі – 4

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Лизогуб Я. Г. Кримінальний закон vs. перевищення влади або службових повноважень: дискусія триває – 12

ПановМ.І., Гальцова В.В. Проблеми кримінальної відповідальності за насильство в сім’ї – 19

Геселев О. В. Проблемні питання розсекречування та використання у кримінальному провадженні ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій – 29

ФІНАНСИ, ПОДАТКИ, БЮДЖЕТ

Ковалко Н. М. Сутність фінансових правовідносин: історія та сучасність – 39

КОНКУРС НА ПУБЛІКАЦІЮ КРАЩИХ СТУДЕНТСЬКИХ ТА АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Антонюк І. В. Корупція і державна служба – 45

Головань В. Корупція і судова реформа – 48

Череп’яна Н. О. Корупція і права людини – 51

РЕЦЕНЗІЯ

Копиленко М. Навчатися демократії (Рецензія на монографію Ярослава Пилинського«Деліберативна освіта в умовах децентралізації») – 54

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ АНТИ-BEPS ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Бережна Н. Процедура взаємного узгодження: національний та міжнародний досвід – 56

Бірюков О. Аналіз основних прогалин функціонування CRS – 59

Косенкова А. Бенефіціарний власник і деофшоризація економіки – 63

ЗАВАНТАЖИТИ (.pdf)