ЗМІСТ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Соснін О. В. Значення інформаційного законодавства для розвитку інноваційного клімату в державі. (Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях) – 4

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Демський Е. Ф., Дураєва Н. В., Демський О. С. Відповідальність за порушення в сфері господарювання на теренах України- 19

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАУКИ

Кошель Н. М. Імплементація стандартів Стамбульської конвенції у законодавство України – 27

Нікітін Д. Ю. Обумовленість кримінальної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів – 37

Триньова Я. О. Проблеми реформування системи органів правопорядку України у сфері протидії організованій злочинності та шляхи їх вирішення – 44

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Пархоменко А. А. Проблема приєднання Європейського Союзу до європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод – 53

ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО

Левіна Г. М. Правове регулювання спеціального використання рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного світу, занесених до Червоної книги України (окремі аспекти)- 58

КОНКУРС НА ПУБЛІКАЦІЮ КРАЩИХ СТУДЕНТСЬКИХ ТА АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Борових Д. О.Корупція та фінансовий контроль електронного декларування – 66

Савела В.Корупція і права людини – 69

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ АНТИ – BEPS ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Макаренко О. Європейський суд з прав людини як механізм захисту прав платників податків у розрізі аналізу прийнятих ним рішень –  72

Поліщук Р. Правові колізії щодо сплати ПДВ в ліквідаційній процедурі страховиків – 74

Форсюк В. Принцип транспарентності через призму національного та міжнародного законодавства – 78

НОВИНИ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право» –  82

ЗАВАНТАЖИТИ (.pdf)