Зміст

Юридична Україна № 9/2022

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Берестова І. Проблема застосування судами застарілих норм, які за змістом суперечать Конституції України (на прикладі норм житлового кодексу УРСР)

Рудь Ю. М. Деякі питання класифікацій конституцій в зарубіжних країнах за формою

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Нелін О. І. Охорона і захист прав споживачів у сфері надання туристичних послуг: теоретичний синтез

Ступак О. В. Класифікація цивільних справ, в яких реалізується принцип «найкращі інтереси дитини»

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Бортун М. І. Реформування органів кримінальної юстиції, проблеми сучасності

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Безух О. Приватні економічні відносини як прояв публічної економічної конкуренціїї

 

ТРУДОВЕ ПРАВО

Храбатин О. Місце трудових прав у системі прав і свобод людини