ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Шульженко Ф. П., Риндюк В. І. Інститут конституційного контролю в правових системах сучасності: теоретико-правовий аналіз

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Миколаєць В. А. Окремі аспекти правового статусу арбітражного керуючого

Нелін О. І. Нормативно-правове регулювання та державна підтримка туристичної галузі в Україні: теоретико-прикладний аспект

Минюк О. Ю. Електронні докази та можливі шляхи їх витребування у господарському процесі

Зайцев Р. В. Довірча власність як похідна фідуціарної правової конструкції

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Панасенко Р. О. Проблематика правового регулювання електронних правочинів в Україні

Талдонова К. Г., Шульженко Ф. П. Правове регулювання електронної комерції: особливості здійснення розрахунків при продажу товарів у мережі інтернет із використанням служб доставки

КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ

Кресін О. В. Дні порівняльного правознавства в Лозанні