PDF

DOI 10.37749/2308-9636-2020-12(216)-2

Журавель М. В. Перехід традиційного судочинства до віртуальних судів: реальність  чи міф для системи правосуддя в Україні?

Пандемія COVID-19 спричинила численні труднощі в юрисдикціях по всьому світу та прискорила процеси цифровізації правосуддя. В той час, як світ зіштовхувся з величезними проблемами, спричиненими пандемією і

сфера охорони здоров’я у різних країнах намагалася впоратися зі зростаючою кількістю хворих на коронавірус, система судочинства також зазнала чималих викликів під час національних локдаунів. Для надання громадянам безперервного доступу до судочинства, зали судових засідань залишалися відкритими, хоча і у новому, віртуальному режимі за пред’явленням електронного підпису, як це було зроблено в Україні. Раніше-створена концепція Единої судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) та під-системи електронного суду могла б послужити корисним цілям у цей кризовий час, але, із-за технічних проблем, вона зазнала поразки ще задовго до настання кризи. Таким чином, суддям довелося застосовувати інші засоби для проведення віртуальних слухань справ, такі як EasyCon, Skype та Zoom, хоча і дані програми виявилися не без недоліків. Проте, спеціалісти в інформаційних технологіях плідно працюють над тим, щоб покращити досвід у використанні різних програм для забезпечення ефективного судочинства у виртуальному режимі, яке являється ключевим у епоху кризи. Ця стаття має на меті проаналізувати ситуацію, з якою зіштовхулася судова система в Україні за часів пандемії, звертаючи увагу на необхідність подальшого впровадження ЄСІТС в дію, як альтернативу до традиційного судочинства. Також будуть зроблені посилання на зарубіжну практику у віртуальних розглядах справ у таких країнах, як Великобританія та Китай. Як підсумок, буде надана авторська думка, щодо перспективи розвитку віртуального судочинства в Україні.

Ключові слова: система правосуддя, ЄСІТС, E-court, віртуальні слухання, традиційні суди, Інтернет-суд, пандемія COVID-19, розумні суди, цифровізація.

 

Selected Bibliographies

Laws and Regulations / Закони та нормативні акти

The Law of Ukraine 540-IX dated 30 March 2020 ‘About amendment to certain legal acts in respect with provision of additional social and economic guarantees in relation with coronavirus (COVID-19) spread’/ Закон України 540-XI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/540-20#Text>accessed/ дата звернення: 21 January 2021.

The Commercial Procedural Code of Ukraine/Господарський процесуальний кодекс України.

The Regulation of the Government of Ukraine № 211 dated 11 March 2020 ‘About prevention the spread of COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 in the territory of Ukraine’/Постано- ва Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п#Text> accessed/ дата звернення: 23 January 2021.

The Order No. 169 (8 April 2020) by the State Court Administration of Ukraine (was revoked by the Order No. 196 (23 April 2020)/ Наказ Державної Судової Адміністрації України «Про затвердження Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв’язку під час судового за¬сідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза ме¬жами приміщення суду № 169 (8 квітня 2020 р.) Наказ втратив чинність згідно з Наказом Державної Судової Адміністрації номер 196 від 23 квітня 2020 р. <https://dsa.court.gov.ua/ userfiles/media/dsa_pres_slujba_2019/dsa_pres_slujba_2020/N_169_20.pdf> accessed/дата звернення: 24 January 2021.

Electronic articles/Електронні статті

Arsiriy A, ‘Theory vs in practice: abilities of ESITS and «Electronic court» Yurydychna Gazeta online (24 November 2020)/Арсірій A, «В ідеалі vs на практиці: можливості ЄСІТС та «Елек¬тронного суду» Юридична Газета online (24 листопада 2020 р.) <https://yur-gazeta.com/ publications/practice/sudova-praktika/v-ideali-vs-na-praktici-mozhlivosti-esits-ta-elektronnogo- sudu.html> accessed 24 January 2021.

Astin D, ‘Navigation without lawyers’: access to justice and the online court’ LAG (October 2016)/Астін Д, «Навігація без адвокатів: доступ до правосуддя та Інтернет-суду» Лаг (жовтень, 2016    р.) <https://www.lag.org.uk/article/202069/-lsquo-navigation-without-lawyers-rsquo-access-to-justice-and-the-online-court> accessed/дата звернення: 23 January 2021.

Blackwell A, ‘Most families facing virtual family court hearings concerned about handling of their case, study finds’ (30 October 2020) Community Care/Блеквел А, «Як показує дослідження, більшість сімей, які стикаються з віртуальними сімейними судовими засіданнями, стурбовані розглядом їх справи» (30 жовтня 2020 р.) Ком’юніті Кеа

<https://www.communitycare.co.uk/2020/10/30/families-facing-virtual-family-court-hearin gs-concerned-handling-case-study-finds/> accessed/ дата звернення: 24 January 2021.

Chan V., Koo A. M, ‘Blockchain Evidence in Internet Courts in China: the Fast Track for Evidence Collection for Online Disputes’ Lexology (15 July 2020)/Чен В., Ку А. М, «Докази блокчейн в Інтернет-судах Китаю: швидкий шлях до збору доказів для онлайн-суперечок» Лексолоджі (15 липня 2020 р.).

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1631e87b-155a-40b4-a6aa-5260a2e4b9bb> accessed/ дата звернення: 24 January 2021.

Wyatt D, ‘In the UK the Covid-19 lockdown has accelerated the use of virtual court hearings but will it bring permanent changes to the judicial process?’ Fide/Ваят Д, «У Великобританії локдаун Covid-19 прискорив використання віртуальних судових засідань, але чи внесе це по¬стійні зміни до судового процесу?»<https://www.fidefundacion.es/In-the-UK-the-Covid-19- lockdown-has-accelerated-the-use-of-virtual-court-hearings-but-will-it-bring-permanent-changes _a1359.html> accessed/ дата звернення: 24 January 2021.

‘Electronic queue’ Court Messenger 4 (29 May 2020)/«Електронна черга» Судовий Вісник 4 (29 травня 2020 р.) <https://pravo.ua/articles/elektronna-cherga-2/> accessed/ дата звернення:

23     January 2021.

Hunter S, ‘China’s innovative Internet Courts and their use of blockchain backed evidence’ Conflict of Laws (28 May 2019)/ Хантер С, «Інноваційні Інтернет-суди Китаю та використання ними доказів підтверджених блокчейном» Конфлікт оф Лоз (28 травня 2020 р.) <https:// conflictoflaws.net/2019/chinas-innovative-internet-courts-and-their-use-of-blockchain-backed-e vidence/> accessed/ дата звернення: 24 January 2021.

Kirk T, ‘New ‘Nightingale’ courts open in the High Court in London in coronavirus pandemic response’ Evening Standard (11 January 2020)/Кірк Т, «Нові суди «Найтінгейл» відкриваються у Високому суді Лондона у відповідь на пандемію коронавірусу» Івнінг Стендарт (11 січня 2020 р.)

<https://www.standard.co.uk/news/crime/nightingale-court-high-court-coronavirus-pandem ic-b823493.html> accessed/дата звернення: 24 January 2021.

Kravtsova T, ‘Participation in online hearing. Now it is possible!’ Liga 360 (9 April 2020)/ Крав¬цова Т, «Участь у судовому засіданні онлайн. Тепер це можливо!» Liga 360 (9 квітень 2020 р.) <https://biz.ligazakon.net/analitycs/194450_uchast-u-sudovomu-zasdann-onlayn- teper-tse-mozhlivo> accessed/ дата звернення: 20 January 2021.

Lloyd S, ‘Remote jury trials during Covid-19: what one project found about fairness and technology’ The Conversation (16 July 2020)/Ллойд С, «Віддалені судові розгляди судом при¬сяжних під час Covid-19: що один проект виявив щодо справедливості та технологій» Ди Кон- версейшн (16 липня 2020 р.) <https://theconversation.com/remote-jury-trials-during-covid-19- what-one-project-found-about-fairness-and-technology-142505> accessed / дата звернення:

24     January 2021.

Lord Hodge ‘Covid, continuity and change: the court’s response to the pandemic’ Lord Hodge, Deputy President of the UK Supreme Court, British Irish Commercial Bar Association Annual Law Forum (5 November 2020)/Лорд Ходж «Ковід, безперервність та зміни: відповідь суду на пандемію» Лорд Ходж, заступник голови Верховного суду Великобританії, Щорічний юри¬дичний форум Британської Ірландської Асоціації Комерційних Адвокатів (5 листопада

2020 р.)

<https://www.supremecourt.uk/docs/BICBA%20Annual%20Law%20Forum%20%20lecture %2011.20.pdf> accessed/ дата звернення: 23 January 2021.

 

Obuh V, ‘How does the electronic justice work or ‘Stand up! Court is on the line!’ (30 April 2020) Ukrinform/ Обух В, «Як працює судочинство або «Встати! Суд на звязку» Укрінформ (30 квітня 2020 р.) <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3016937-ak-pracue-elektronne- sudocinstvo-abo-vstati-sud-na-zvazku.html> accessed/ дата звернення: 23 January 2021.

Papagianneas S, ‘Smart Courts: toward the digitalization and automation of justice’ The China Story (21 August 2020)/ Папагіанес С, «Розумні суди: до цифровізації та автоматизації право-суддя» Де Чайна Сторі (21 серпня 2020 р.) <https://www.thechinastory.org/smart-courts- toward-the-digitisation-and-automation-of-justice/> accessed/ дата звернення: 24 January 2020.

Roshchenko O, ‘«Electronic court» will be released in parts: Rada allowed’ Ukrainian Truth 16 December 2020/Рощенко О, «Електронний суд» запускатимуть частинами: Рада дозволи¬ла» Українська Правда (16 грудня 2020 р.) <https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/16/ 7277151/> accessed/ дата звернення: 20 January 2020.

Rozenberg J, ‘The Online Court: will IT work?’ The Legal Education Foundation/

Розенберг Дж, «Інтернет-суд: чи працюватиме ІТ?» Ди Лігал Ед’юкейшн Фаундейшн <https://long-reads.thelegaleducationfoundation.org/how-will-online-courts-work/>accessed/ дата звернення: 24 January 2021.

Susskind R, ‘Covid-19 shutdown shows virtual courts work better’ Financial Times (7 May 2020)/Сускінд Р, «Локдаун Ковід-19 показує, що віртуальні суди працюють краще» Файнен- шел Таймс (7 травня 2020 р.)

<https://www.ft.com/content/fb955fb0-8f79-11ea-bc44-dbf6756c871a> accessed/ дата звер-нення: 24 January 2021.

Tashea J, ‘The legal and technical danger in moving criminal courts online’ Tech Stream (6 August 2020)/Таше Дж, «Правові та технічні ризики перенесення судів з кримінальних справ онлайн» Тех Стрім (6 серпня 2020 р.) <https://www.brookings.edu/techstream/ the-legal-and-technical-danger-in-moving-criminal-courts-online/> accessed/ дата звернення: 24 January 2021.

Trut D., Avtuh A, ‘Advantages of electronic justice. We are going on time!’ Lawyer & Law/Liga 45/ Трут Д., Автух А, «Переваги електронного судочинства. Ідемо в ногу з часом!» Юрист & За¬кон Ліга <https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA009834> accessed/дата звернення: 22 January 2021.

Vasdani T, ‘Robot justice: China’s use of Internet courts’ LexisNexis/ Ваздані Т, «Робот-пра- восуддя: використання Китаєм Інтернет-судів» ЛексісНексіс <https://www.lexisnexis.ca/ en-ca/ihc/2020-02/robot-justice-chinas-use-of-internet-courts.page> accessed/ дата звернення: 24 January 2021.

Zou M, ‘«Smart Courts» in China and the future of personal injury litigation’ Journal of Personal Injury Law (June 2020) Oxford University Press/ Дзоу M, «Розумні суди в Китаї та майбутнє судового справ про тілесні ушкодження» Джорнал оф Песонал Інджурі Ло (червень 2020 р.) <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552895> accessed/ дата звер-нення: 23 January 2021.

Reports/Звіти

Lord Justice Briggs, Civil Courts Structure Review Final Report (July 2016)/Лорд Джастіс Брігс Підсумковий Звіт Структури Цивільних Судів (липень 2016) <https://www. judiciary.uk/wp-content/uploads/2016/07/civil-courts-structure-review-final-report-jul-16-final -1.pdf> accessed/дата звернення: 24 January 2020.

The Ministry of Justice Report ‘Transforming our Justice System’ by the Lord Chancellor, the Lord Chief Justice and the Senior President of Tribunals (September 2016)/ Звіт Міністерства Юстиції «Трансформація нашої системи правосуддя» Лорд-Канцлер, Лорд-Головний Суддя та Старший Президент Трибуналів (вересень 2016 р.)

<https://assets.publishing.service.gov. uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/553261/joint-vision-statement.pdf> accessed/дата звернення: 24 January 2021.

W ebsites/веб-сайти

The High Council of Justice of Ukraine/Вища Рада Юстиції України <https://hcj.gov.ua/ news/vrp-nadala-sudam-rekomendaciyi-shchodo-zabezpechennya-stabilnoyi-roboty-v-umovah-kar antynu> accessed/дата зверення: 21 January 2021.

‘I dream about the state in a smartphone — Volodymyr Zelensky’ (23 May 2019) «Я мрію про дер¬жаву у смартфоні — Володимир Зеленський» <https://www.president.gov.ua/news/ya-mriyu-pro- derzhavu-u-smartfoni-volodimir-zelenskij-55585> accessed/дата звернення: 23 January 2021.

<https://www.susskind.com> accessed/дата звернення: 24 January 2021.

Step-by-step Instructions for registration in E-court: <https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/ gromadyanam/el-sud-reg/> accessed 24 January 2021.