УДК 343

DOI 10.37749/2308-9639-2024-5(257)-6

О. К. Марін, завідувач науково-дослідної лабораторії Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА «РОЗІРВАНУ» ПОВТОРНІСТЬ КРАДІЖКИ, ВЧИНЕНОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Уявімо собі ситуацію, що особа вчинила дві крадіжки в умовах воєнного стану і була притягнута до кримінальної відповідальності у формі звільнення від відбування покарання з випробуванням. Через деякий час з’ясувалося, що в проміжку між вчиненням перших двох крадіжок та постановленням вироку особа вчинила ще дві крадіжки в умовах воєнного стану, за які вона не була притягнута до відповідальності.

Так, відомо положення ч.4 ст. 70 КК України про те, що за правилами, передбаченими в частинах першій — третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 цього Кодексу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Постанова Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 23 вересня 2019 р. у справі № 199/1496/17 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84583234.
  2. Волинець Р. А. Аналіз висновків об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду щодо призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у сукупністю вироків. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. №7. С.224—229. URL: http://lsej.org.ua/7_2021/58.pdf.
  3. Постанова ВС від 20.07.2022 у справі № 519/691/19 (провадження № 51-4844км21) URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105372113.
  4. Постанова Об’єднаної палати ККС ВС у справі № 236/4167/20, провадження № 51-1265 кмо 23 від 22.01.2024. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/116704923?fbclid=IwAR0CyxOOqHmC63Yo_g5Ko6OKzlZAE9i3hD1hMtTO02WZL2AMdZWeXLXCto0.
  5. Задоя К. П. Проблеми призначення покарання за нововиявлені «епізоди» «розірваної» злочинної поведінки в судовій практиці України. Наше право. 2013. №8 С.105—110. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nashp_2013_8_21.pdf.
  6. Новий Кримінальний кодекс. Офіційний сайт робочої групи. URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code.
  7. Устрицька Н. Кваліфікація повторності злочинів: Монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 216 с.
  8. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.
  9. Денисов С. Ф., Денисова Т. А., Білоконєв В. М. Призначення покарання на підставі ч. 1 ст. 70 та ч. 4 ст. 70 КК України за наявності в діях особи «окремих епізодів злочинної діяльності». Науковий вісник Сіверщини. Серія Право. С. 80. URL: https://sjlaw.academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/nvs_1_6_2019.pdf#page=70.
  10. Зінченко І. О., Тютюгін В. І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання. Харків: Фінн, 2008. 336 с.