УДК 343

DOI 10.37749/2308-9639-2024-5(257)-5

Р. Л. Максимович, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент

ПРО ПРАВОВУ ПОЗИЦІЮ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

У постанові Верховного Суду від 31 травня 2018 р. у справі № 127/27182/15-к зазначено, що норма ст. 263 КК України є субсидіарною і для розуміння незаконності поводження зі зброєю, вимагає аналізу відповідного закону. При цьому  поняття «закон», яке використав законодавець, має розширене тлумачення і включає в себе законодавство у цілому, в тому числі нормативні акти, що регулюють відповідні правовідносини, порушення яких утворює об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 263 КК України [1].

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Постанова Верховного Суду від 31 травня 2018 р. (справа № 127/27182/15-к). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74475834 (дата звернення: 01.02.2024).
  2. Постанова Верховного Суду від 4 грудня 2018 р. (справа № 161/3885/16-к). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78628039 (дата звернення: 01.02.2024).
  3. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 3 липня 2019 р. (справа № 288/1158/16-к). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82998245 (дата звернення: 01.02.2024).
  4. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 р. (справа № 755/10947/17). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79834955 (дата звернення: 01.02.2024).
  5. Порушення законів логіки у позиції Верховного Суду щодо покарання зазброю. URL: https://protocol.ua/ua/porushennya_zakoniv_logiki_u_pozitsii_verhovnogo_sudu_shchodo_pokarannya_za_zbroyu/ (дата звернення: 01.02.2024).
  6. Постанова Верховного Суду від 3 серпня 2023 р. (справа № 120/4975/22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/112616124.
  7. Інструкція – це не закон: висновок суддів Конституційного Суду. URL: https://zbroya.info/uk/partner/oklegal/blog/14107_instruktsiia-tse-ne-zakon-visnovok-suddiv-konstitutsiinogo-sudu/ (дата звернення: 01.02.2024).
  8. Окрема думка суддів Верховного Суду від 17 лютого 2020 р. (справа №820/3556/17). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87656792 (дата звернення: 01.02.2024).
  9. https://www.facebook.com/photo?fbid=707352648099295&set=a. 341097734724790.